[AddonsLab] Post Limit Per Node 2.6.0

Giá Bán
0₫
Tình Trạng
  1. Có Sẵn
Phiên bản
2.6.0
Cập nhật
27/2/20
Phân loại
  1. Miễn phí
Tác giả
AddonsLab
Yêu cầu
  1. XF 2.1
  2. PHP 5.6
Suport
Tiện ích bổ sung cho phép đặt giới hạn về số lượng chủ đề mà người dùng có thể bắt đầu và số lượng bài đăng họ có thể thực hiện trong thời gian được xác định trước. Số lượng chủ đề và bài đăng và giới hạn thời gian có thể định cấu hình từ quyền của nhóm người dùng, trong phần Quyền của Diễn đàn. Chúng cũng có thể được đặt trên cơ sở mỗi nút cho mỗi diễn đàn.

[H3]Tải về [AddonsLab] Post Limit Per Node[/H3]
 
Phòng chát
  1. Chưa có nội dung nào, hãy là người đầu tiên !
Top