Share Free Download XenForo Media Gallery 2.1.5 Releases Nulled

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
Chia sẻ phiên bản XenForo Media Gallery 2.1.5 Releases mới nhất từ trang chủ xenforo cho các bạn. Các bạn có thể tải về và yên tâm sử dụng nhé.
Một số thay đổi trong XFMG 2.1.5 bao gồm:
  • Khi nhập album và hình ảnh từ Album BB, đảm bảo rằng chúng tôi không mã hóa gấp đôi các thực thể HTML và chúng tôi loại bỏ mã BB.
  • Ngăn cảnh báo mẫu hiển thị khi xem nguồn cấp tin tức có chứa mục nguồn cấp xếp hạng cho phương tiện / album bị xóa.
  • Cho phép các khối phương tiện được nhúng được căn chỉnh theo căn chỉnh bộ chứa cha mẹ của chúng (cho phép chúng được căn giữa hoặc căn phải).
  • Thêm tuyến đường bị thiếu cho trình duyệt thư viện biên tập, điều đó có nghĩa là phân trang không hoạt động như mong đợi để duyệt album.
  • Khắc phục và thay đổi định dạng của dữ liệu EXIF thời gian phơi sáng được hiển thị trên ảnh.
  • Thêm một liên kết đến "Hành động của người điều hành" khi xem một mục phương tiện hoặc album.
Các mẫu công khai sau đây đã có thay đổi:
  1. xfmg_album_view
  2. xfmg_gallery_bb_code.less
  3. xfmg_media_view
Khi cần thiết, hệ thống hợp nhất trong trang "mẫu lỗi thời" nên được sử dụng để tích hợp các thay đổi này.
 
Phòng chát
  1. Chưa có nội dung nào, hãy là người đầu tiên !
Top