Share Hướng dẫn sử dụng các tính năng XF2 bản thương mại

Admin

Trung sĩ
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
607
Cảm xúc
46
Cào các bạn hôm nay mình đăng bài hướng dẫn sử dụng các tính năng của bản thương mại để khách hàng có thể dễ dàng sử dụng hơn. Mình sẽ phân loại các mục lục để các bạn có thể tìm thấy các câu trả lời nhanh hơn.
Chú thích:
http://localhost/vncns.com = tên miền của bạn
 

Admin

Trung sĩ
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
607
Cảm xúc
46
Tôi muốn cấu hình website?
Mở file \src\config.php và cấu hình như sau
Mã:
<?php

$config['db']['host'] = 'localhost';
$config['db']['port'] = '3306';
$config['db']['username'] = '';
$config['db']['password'] = '';
$config['db']['dbname'] = '';

$config['fullUnicode'] = true;
Các thông số bạn cần chú ý:
username = user
password = mật khẩu
dbname = csdl
 

Admin

Trung sĩ
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
607
Cảm xúc
46
Tôi muốn thay đổi size của diễn đàn?
Truy cập http://localhost/vncns.com/admin.php?styles/htq-light.12/style-properties/group&group=page
Maximum page width = thông số chiều rộng website
Tôi muốn thay đổi size của sidebar?
Truy cập http://localhost/vncns.com/admin.php?styles/htq-light.12/style-properties/group&group=page
Sidebar and side navigation width = Thông số
Tôi muốn thay màu Scrollbar?
Truy cập: http://localhost/vncns.com/admin.php?styles/htq-light.12/style-properties/group&group=font_color và tùy chỉnh các thông số của nhóm Scrollbar
Tôi muốn thay size chữ toàn diễn đàn?
Truy cập http://localhost/vncns.com/admin.php?styles/htq-light.12/style-properties/group&group=font_color và thay đổi các thông số của group SIZE
Tôi muốn thay màu head, footer...?
Truy cập http://localhost/vncns.com/admin.php?styles/htq-light.12/style-properties/group&group=font_color và thay đổi các thông số của nhóm COLOR
 

Admin

Trung sĩ
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
607
Cảm xúc
46
Tôi muốn thay đổi các thông số head?
Truy cập http://localhost/vncns.com/admin.php?styles/htq-light.12/style-properties/group&group=headerNav
Hiệu Ứng Menu = hiệu ứng khi click menu head
Sticky navigation element = tùy chọn Sticky thanh menu
Tôi muốn thay logo?
Truy cập http://localhost/vncns.com/admin.php?styles/htq-light.12/style-properties/group&group=basic
Logo URL = liên kết đến url logo
Favicon URL (32x32) = Icon của website
Logo small image path = Logo mobile
[HTQ] Header
Tương tác với công cụ tìm kiếm = tùy chọn bật tắt index google
Staff_Bar = các tùy chọn header
Sẽ có các tùy chọn Dropdown On Hover, Bật Header V2 , Bật Ads Header , Megamenu
 

Admin

Trung sĩ
Thành viên BQT
Quản Trị Viên
Bài viết
607
Cảm xúc
46
Các bạn truy cập http://localhost/vncns.com/admin.php?styles/htq-light.12/style-properties để sử dụng những tùy chọn

[HTQ] Header = Tùy chọn liên quan đến đầu trang của giao diện HTQ.
[HTQ] Preloader = Tùy chọn tải trang
[HTQ] Related article = Các tùy chỉnh chủ đề cùng chuyên mục
[HTQ] Bài Viết = Tùy chọn liên quan đến bài viết.
[HTQ] Trang Chủ = Các tùy chọn liên quan đến trang chủ.
[HTQ] Node & Forum List = Các tùy chọn liên quan đến hiển thị node và forum list.
[HTQ] Font Chữ & Màu Sắc = Tùy chọn liên quan đến kích thước font chữ và màu sắc toàn diễn đàn.
[HTQ] Sidebar & Widget = Các tùy chọn liên quan đến sidebar và widget
[HTQ] Slider Pro = Tùy chọn slider pro.
[HTQ] Tùy Chọn Thumb = Các tùy chọn liên quan đến thread thumbnail
[HTQ] Tùy Chọn Block = Các tùy chọn liên quan đến block diễn đàn.
[HTQ] BLOG BÁN HÀNG = Các tùy chọn liên quan đến blog bán hàng.
[HTQ] Trang Bán Hàng = Các tùy chọn liên quan đến blog bán hàng.
[HTQ] Tùy Chọn Thread Fields = Các tùy chọn dành cho Thread fields của chủ đề.
[HTQ] Bài Viết Dạng Thumb Lọc Theo Prefix = Các tùy chọn bài viết theo widget dạng thumb được lọc theo prefix.
[HTQ] Ticker = Tùy chọn liên quan đến Ticker chủ đề.
[HTQ] Carousel Threads and Posts by Prefix = Tùy chọn liên quan đến Carousel Widget chủ đề.
[HTQ] Slider XenPorta 2 Pro = Các tùy chỉnh cho tiện ích [HTQ] Slider XenPorta 2 Pro
[HTQ] Ẩn Tiêu Đề Danh Mục = Tùy chọn cho phép bạn chọn id danh mục muốn ẩn phần mô tả và tiêu đề bài viết.
[HTQ] Tùy Chọn Footer = Các tùy chọn nâng cao liên quan đến chân trang.
 
Phòng chát
  1. Chưa có nội dung nào, hãy là người đầu tiên !
Top