Hướng Dẫn Sử Dụng Xenforo 2 (XF2) Toàn Tập Dễ Hiểu

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng diễn đàn xenforo 2 (gọi tắt là xf2) một cách chi tiết nhất để các bạn mới có thể dễ dàng tìm hiểu một cách nhanh chóng. Bài viết mình sẽ phân mục để các bạn có thể đọc dễ dàng hơn.
[H2]Danh mục chính sử dụng xenforo 2[/H2]
 1. Tổng quan
 2. Cài đặt và nâng cấp
 3. Add-on
 4. Node và forum
 5. Threads (Chủ đề)
 6. User group và Permission
 7. Users (Người dùng)
 8. Navigation (Điều hướng)
 9. Content (Nội dung)
 10. BB code
 11. Communication (Giao tiếp)
 12. Widget
 13. Styling (Tạo kiểu)
 14. Language (Ngôn ngữ)
 15. Options (Tùy chọn)
 16. Quản lý Spam
 17. Bộ lọc Route
 18. Tài khoản được kết nối
 19. Khái niệm chung
 20. Importing (Trình nhập)
 21. Nhập ghi chú: vBulletin
 22. Nhập ghi chú: IPS
 23. Tùy chọn Config.php
 24. Hỗ trợ Emoji
 25. Hỗ trợ Cache
 26. XenForo Media Gallery
 27. XenForo Resource Manager
 28. XenForo Enhanced Search
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Tổng quan[/H3]
Hướng dẫn này bao gồm những điều cơ bản về cài đặt và nâng cấp XenForo cũng như hướng dẫn bạn qua nhiều khái niệm và tính năng của XenForo.
Chú thích
Hướng dẫn này đặc biệt nhắm mục tiêu XenForo 2. Nếu bạn hiện đang sử dụng XenForo 1, vui lòng xem Hướng dẫn XenForo 1.
Tìm kiếm control panel
Phần lớn nội dung và trang trong admin control panel XenForo có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng hệ thống tìm kiếm. Nếu bạn không chắc chắn nơi để tìm một cái gì đó, đây là nơi đầu tiên để kiểm tra.
Bạn có thể truy cập hệ thống tìm kiếm bằng cách nhấp vào biểu tượng kính lúp ở phía trên bên phải và nhập nội dung bạn đang tìm kiếm. Mọi kết quả phù hợp sẽ được hiển thị ngay lập tức.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Cài đặt và nâng cấp[/H3]
Cài đặt và nâng cấp XenForo theo các quy trình rất giống nhau. Ở cấp độ rất cơ bản, quy trình chung là:

 1. Tải về XenForo và giải nén các tập tin.
 2. Tải lên nội dung của thư mục upload trong các tệp được giải nén tới máy chủ của bạn.
 3. Trỏ trình duyệt của bạn đến hệ thống cài đặt/nâng cấp và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Nếu bạn có bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi với điều này, xin vui lòng gửi một hỗ trợ và chúng tôi sẽ giúp bạn trong suốt quá trình.

Hướng dẫn chi tiết hơn được cung cấp bên dưới.

Chú thích

Hãy đảm bảo rằng máy chủ của bạn đáp ứng Yêu cầu của XenForo.

Cài đặt XenForo
Để cài đặt XenForo, bạn sẽ cần những điều sau đây:

 1. Chi tiết tài khoản khách hàng XenForo của bạn
 2. FTP client (như FileZilla hoặc WinSCP)
 3. Chi tiết đăng nhập FTP cho máy chủ của bạn
 4. Một cơ sở dữ liệu MySQL trống trên máy chủ của bạn và các chi tiết để truy cập nó
1. Download
Để bắt đầu, trước tiên bạn phải tải xuống tệp zip có chứa XenForo.

2. Upload
Trên máy tính của bạn, giải nén tệp bạn đã tải xuống ở bước 1. Trong đó, bạn sẽ thấy thư mục upload. Bạn sẽ tải lên nội dung của thư mục này đến máy chủ của bạn (không phải chính thư mục đó).

Bây giờ sử dụng FTP client của bạn để kết nối với máy chủ của bạn và tạo thư mục mà bạn muốn cài đặt XenForo. Ví dụ: nếu bạn muốn truy cập XenForo qua example.com/community/ bạn sẽ tạo ra thư mục community trong webroot của bạn (chẳng hạn như thư mục public_html). Bạn sẽ cần phải ghi chú về URL nào tương ứng với bước tiếp theo. Điều này sẽ được gọi là "URL gốc XenForo của bạn".

Chú thích

Nếu bạn muốn cài đặt XenForo ở thư mục gốc tên miền của bạn, thông thường bạn sẽ không cần tạo thư mục. Tuy nhiên, XenForo phải được cài đặt vào một thư mục chưa được sử dụng để hiển thị các trang.

Sử dụng FTP client của bạn để tải lên nội dung của thư mục upload đã được chứa trong zip mà bạn giải nén trước đó vào thư mục mà bạn vừa tạo trên máy chủ. Đảm bảo rằng tất cả các tệp và thư mục con được tải lên. Nếu được thực hiện đúng, sau khi tải lên, bạn sẽ thấy các tệp như admin.php và css.php trực tiếp trong thư mục bạn đã tạo trên máy chủ của mình.

Quá trình tải lên có thể mất chút thời gian. Vui lòng không tiếp tục cho đến khi quá trình tải lên hoàn tất. Giữ FTP client của bạn mở vì bạn có thể cần nó trong bước tiếp theo.

3. Cài đặt
Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cài đặt XenForo.

Hướng trình duyệt của bạn đến thư mục install sau URL gốc XenForo của bạn. Ví dụ: nếu URL gốc XenForo của bạn là www.example.com/community/, bạn sẽ hướng trình duyệt của mình đến www.example.com/community/install/. Nếu bạn có URL chính xác, bạn sẽ thấy trình cài đặt XenForo.

Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ, bạn có thể nhận được một lỗi về một số thư mục không thể ghi được. Nếu có, hãy làm theo bước "setting directory permissions (thiết lập quyền thư mục)". Nếu bạn nhận được bất kỳ thông báo lỗi nào khác, máy chủ của bạn không đáp ứng các yêu cầu của XenForo và máy chủ của bạn sẽ cần thực hiện thay đổi đối với cấu hình PHP của chúng.

Setting directory permissions (Thiết lập quyền thư mục)

Tùy thuộc vào cấu hình PHP của bạn, bạn có thể cần phải tự thực hiện một số thư mục có thể ghi. Nếu điều này là cần thiết, một thông báo sẽ được hiển thị khi bắt đầu cài đặt.

Nếu bạn nhận được thông báo này, hãy mở FTP client của bạn và điều hướng đến thư mục gốc XenForo của bạn (thư mục bạn đã tạo trước đó). Bạn sẽ thấy các thư mục data và internal_data. Bạn sẽ cần phải thay đổi quyền trên hai thư mục này.

Trong Linux, chúng phải là "chmod 0777". Bạn thường có thể thực hiện điều này thông qua FTP client của bạn bằng cách đảm bảo rằng thư mục có quyền đọc, ghi và thực thi cho user, group và world. Trong Windows/IIS, bạn cần phải cấp quyền "Full Control" cho tài khoản IUSR_.

Sau khi hoàn tất, hãy làm mới trình cài đặt. Nếu thay đổi chính xác, thông báo lỗi liên quan đến các thư mục không thể ghi được sẽ biến mất.

Nếu không có lỗi nào khác được hiển thị, bạn có thể bắt đầu quá trình cài đặt XenForo. Trong các bước đầu, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp chi tiết về máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn không biết giá trị sử dụng ở đây, bạn sẽ cần phải liên hệ với máy chủ lưu trữ của mình để nhận được các giá trị chính xác.

Sau khi cấu hình cơ sở dữ liệu được xác minh, nếu có thể, nó sẽ tự động được ghi vào máy chủ của bạn. Nếu điều này là không thể, bạn sẽ cần tải xuống tệp cấu hình được tạo và tải lên theo cách thủ công.

Tải lên tệp config đã tạo

Nếu tệp cấu hình không thể được ghi tự động, bạn sẽ thấy một nút để tải tệp xuống máy tính của bạn. Ấn vào đây.

Mở FTP client của bạn và điều hướng đến thư mục gốc XenForo của bạn. Trong thư mục này, bạn sẽ thấy một thư mục con được gọi là src. Mở thư mục đó và tải lên tệp config.php bạn vừa tải xuống ở đây. Bây giờ bạn có thể tiếp tục cài đặt.

Để hoàn tất cài đặt, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi hoàn thành. XenForo đã được cài đặt và bạn có thể bắt đầu cấu hình nó.

Nâng cấp XenForo
Nâng cấp XenForo và quá trình cài đặt rất giống nhau.

Bạn có thể nâng cấp từ phiên bản trước đó lên phiên bản mới nhất trực tiếp. Bạn không cần nâng cấp lên phiên bản tạm thời trước.

Cảnh báo

Trước khi nâng cấp, bạn nên sao lưu cơ sở dữ liệu và tệp XenForo của mình. Bạn không thể hạ cấp khi bạn bắt đầu nâng cấp!

Bạn có thể cần nâng cấp các add-on để chúng tương thích với phiên bản mới. Liên hệ với tác giả bổ trợ để biết chi tiết.

Nâng cấp từ XenForo 1
Nếu bạn đang nâng cấp từ XenForo 1, có một số điều quan trọng cần ghi nhớ. Đây là một nâng cấp đặc biệt quan trọng.

 • Add-on của XenForo 1 không tương thích với XenForo 2. Bạn sẽ cần liên hệ với tác giả bổ trợ để xem họ có phiên bản cập nhật của bất kỳ add-on nào bạn sử dụng hay không. Nếu bạn không định sử dụng add-on nữa, nếu có thể, chúng tôi khuyên bạn nên gỡ cài đặt nó trước khi nâng cấp. Không làm như vậy có thể để lại dữ liệu thừa trong cơ sở dữ liệu của bạn.
 • Style của XenForo 1 không tương thích với XenForo 2. Nâng cấp sẽ không duy trì bất kỳ style property hay template modifications. Các thay đổi sẽ cần phải được làm lại sau khi nâng cấp.
 • Bất kỳ tích hợp tùy chỉnh khác mà bạn đã có với XenForo 1 không có khả năng làm việc với XenForo 2 mà không có một số thay đổi.
Nếu có thể, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện nâng cấp thử nghiệm trang web của mình trong quá trình cài đặt thử nghiệm trước khi nâng cấp cài đặt sản xuất của bạn.

Chú thích

Điều quan trọng là bạn sao lưu trang web của bạn trước khi nâng cấp lên XenForo 2. Bạn không thể hạ cấp sau khi nâng cấp bắt đầu. Các phương thức hạ cấp sẽ chỉ là khôi phục từ bản sao lưu.

1. Download
Để bắt đầu, trước tiên bạn phải tải xuống tệp zip có chứa XenForo.

2. Upload
Trên máy tính của bạn, giải nén tệp bạn đã tải xuống ở bước 1. Trong đó, bạn sẽ thấy thư mục upload. Bạn sẽ tải lên nội dung của thư mục này đến máy chủ của bạn (không phải chính thư mục đó).

Kết nối với máy chủ của bạn bằng cách sử dụng FTP client và điều hướng đến thư mục gốc XenForo của bạn (thư mục bạn đã cài đặt XenForo vào). Trong thư mục này, bạn sẽ thấy các tệp như admin.php và css.php.

Sử dụng FTP client của bạn để tải lên nội dung của thư mục upload đã được chứa trong zip mà bạn giải nén trước đó vào thư mục gốc XenForo trên máy chủ. Đảm bảo rằng tất cả các tệp và thư mục con được tải lên. Nếu được thực hiện đúng, bạn sẽ ghi đè lên một số tệp hiện có; bạn nên cho phép FTP client của bạn thực hiện điều này nếu nó nhắc bạn.

Chú thích

Khi tải lên tệp, điều rất quan trọng là bạn "merge" tệp với nội dung trên máy chủ. Một số FTP client có thể chỉ thay thế nội dung trên máy chủ với chính xác nội dung bạn đang tải lên. Nếu điều này xảy ra, một số tệp và dữ liệu có thể bị mất.

Quá trình tải lên này có thể mất chút thời gian. Sau khi tải lên hoàn tất, bạn phải tiếp tục với bước tiếp theo. Trang web của bạn sẽ bị đóng cho đến khi bước này hoàn tất.

3. Nâng cấp
Hướng trình duyệt của bạn đến thư mục install sau URL gốc XenForo của bạn. Ví dụ: nếu URL gốc XenForo của bạn là www.example.com/community/, bạn sẽ hướng trình duyệt của mình đến www.example.com/community/install/. Nếu bạn có URL chính xác, bạn sẽ thấy trình cài đặt XenForo.

Bạn có thể được nhắc đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Administrator. Từ đó, làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành việc nâng cấp. Sau khi hoàn tất, trang web của bạn sẽ tự động mở lại.

Nâng cấp từ XenForo 1

Nếu bạn đang nâng cấp từ XenForo 1, bạn có thể cần phải lưu một tập tin config mới. Bạn sẽ được nhắc thực hiện việc này ở đầu quá trình nâng cấp. Nếu tệp config mới không thể được viết tự động, bạn phải tải nó lên thư mục src trong thư mục gốc XenForo của bạn.

Ngoài ra, nếu bạn muốn thêm hỗ trợ biểu tượng cảm xúc, hãy xem trang Hỗ trợ Emoji.

4. Kiểm tra sau nâng cấp
Khi bạn nâng cấp XenForo, chúng tôi sẽ không tự động ghi đè bất kỳ tùy chỉnh template hoặc phrase nào bạn đã thực hiện. Bạn nên kiểm tra xem có bất kỳ mục nhập đã lỗi thời nào ở đây theo Appearance > Outdated templates và Appearance > Outdated phrases. Bạn có thể sử dụng các công cụ hợp nhất template để cố gắng tự động kết hợp các thay đổi cốt lõi vào các tùy chỉnh của bạn.

Nếu bạn đang sử dụng một style hoặc language do bên thứ ba cung cấp, bạn có thể muốn xem họ có bản phát hành được thiết kế cho phiên bản XenForo mà bạn hiện đang chạy hay không.

Các vấn đề về nâng cấp thường gặp

Đang thử cài đặt mới thay vì nâng cấp

Nếu sau khi tải lên các tệp và chuyển đến www.example.com/community/install/, bạn được thực hiện để cài đặt mới, điều này cho biết rằng các tệp chưa được hợp nhất chính xác khi tải lên. Có thể các tệp đã bị xóa bất ngờ.

Ở mức tối thiểu, bạn cần tạo tệp internal_data/install-lock.php. Nội dung không quan trọng. Sau khi hoàn thành, bạn có thể hướng trình duyệt của mình đến www.example.com/community/install/. Nếu nó vẫn đưa bạn đến một cài đặt mới, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ.

Nếu các thư mục internal_data hay data của bạn bị thiếu hoặc trống, các tệp đính kèm và avatar có thể đã bị xóa. Chúng tôi khuyên bạn nên khôi phục chúng từ bản sao lưu.

Không tìm thấy nâng cấp
Nếu sau khi tải lên các tệp và chuyển đến www.example.com/community/install/, nó báo cáo không có nâng cấp được tìm thấy, thì các tập tin đã không được tải lên vị trí chính xác.

Trong nhiều trường hợp, điều này cho thấy rằng thư mục upload chính nó đã được tải lên, thay vì nội dung bên trong. Bạn nên đảm bảo rằng nội dung bạn đang tải lên sẽ ghi đè các tệp hiện có.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Add-on[/H3]
XenForo bao gồm một framework mở rộng cho các add-on để mở rộng và thay đổi chức năng của XenForo thông thường mà không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào bằng tay.

Nhiều add-on có thể được tải xuống từ trang chủ xenforo.

Cân nhắc hỗ trợ
Mặc dù nhiều add-on tập trung vào việc thêm các vùng mới vào XenForo, chúng luôn tương tác với lõi của XenForo và do đó có thể đưa ra các hành vi và lỗi không mong muốn. Add-on thay đổi hành vi hoặc mở rộng chức năng XenForo hiện có có nhiều khả năng tạo ra các lỗi và xung đột.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho các sự cố liên quan hoặc gây ra bởi add-on của bên thứ ba. Bạn sẽ cần liên hệ với tác giả bổ trợ để được hướng dẫn.

Nếu bạn gặp sự cố với XenForo và bạn đang sử dụng add-on của bên thứ ba, hãy tắt tất cả add-on và tùy chỉnh style và xem liệu bạn có thể tái tạo sự cố không. Nếu bạn không thể, thì vấn đề có thể là do add-on hoặc tùy chỉnh gây ra. Bạn nên bật lại từng add-on của mình cho đến khi sự cố xảy ra và bạn đã xác định nguyên nhân cụ thể. Nếu sự cố vẫn xảy ra khi các add-on và tùy chỉnh bị tắt, có thể đó là lỗi hoặc sự cố trong chính XenForo và chúng tôi có thể làm việc để giải quyết vấn đề này với bạn thông qua hỗ trợ.

Cài đặt hoặc nâng cấp add-on
Chú thích

Trong XenForo 2, tất cả các add-on phải có định dạng tiêu chuẩn hóa zip. Hướng dẫn này giả định add-on có định dạng đó.

Quá trình cài đặt và nâng cấp một add-on về cơ bản giống hệt nhau.

Khi bạn đã tải xuống add-on mà bạn muốn, bạn nên giải nén tệp. Bên trong nó, bạn sẽ thấy một thư mục upload, giống như khi XenForo được cài đặt. Bạn sẽ tải lên nội dung của thư mục này.

Sử dụng FTP client của bạn, điều hướng đến thư mục gốc XenForo trên máy chủ và tải lên nội dung của thư mục upload vào. Đảm bảo rằng bạn "merge" với nội dung hiện có trên máy chủ.

Nếu bạn đang nâng cấp một add-on, điều này sẽ ghi đè lên một số tệp hiện có.

Sau khi các tệp được tải lên, trong control panel XenForo, hãy chuyển đến phần Add-on. Add-on bạn vừa tải lên phải được liệt kê là có thể cài đặt hoặc có thể nâng cấp. Nhấp vào nút có liên quan và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Vô hiệu hóa add-on
Vô hiệu hóa add-on sẽ tắt nó một cách hiệu quả, tương tự như nó không được cài đặt ngay từ đầu. Mọi dữ liệu được tạo bởi add-on sẽ vẫn còn trong cơ sở dữ liệu và có thể truy cập được khi bạn kích hoạt lại nó. Có thể tắt add-on bằng cách nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn tùy chọn "disable".

Tất cả add-on có thể nhanh chóng bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng liên kết "disable all" ở đầu danh sách add-on. Điều này thường sẽ được yêu cầu nếu bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Nếu bạn tắt tất cả các add-on, nút "enable" sẽ xuất hiện ở đầu danh sách add-on, cho phép bạn nhanh chóng bật lại add-on của mình.

Gỡ cài đặt add-on
Gỡ cài đặt add-on sẽ xóa nó khỏi cài đặt XenForo của bạn hoàn toàn. Mọi dữ liệu được liên kết với add-on sẽ bị xóa. Bạn sẽ không thể khôi phục dữ liệu đó sau khi gỡ cài đặt add-on!

Để gỡ cài đặt add-on, hãy chọn "uninstall" từ menu biểu tượng bánh răng cho add-on bạn muốn gỡ cài đặt. Các tệp bổ sung bạn đã tải lên sẽ không bị xóa khi gỡ cài đặt add-on. Chúng phải được gỡ bỏ thủ công thông qua FTP.

Lấy lại quyền truy cập control panel
Nếu bạn thấy rằng add-on ngăn bạn truy cập vào control panel hoặc từ việc tắt add-on, bạn có thể tạm thời thêm dòng sau vào cuối tệp src/config.php:

$config['enableListeners'] = false;
Để thực hiện việc này, hãy tải xuống tệp này qua FTP client của bạn và mở tệp đó trên máy tính trong trình soạn thảo văn bản cơ bản (không phải trình xử lý văn bản). Lưu các thay đổi và tải lại tệp lên máy chủ của bạn.

Điều này sẽ tạm thời vô hiệu hóa code đang được chạy bởi tất cả các add-on. Sử dụng quyền này để truy cập control panel và tắt các add-on vi phạm. Khi bạn đã thực hiện việc này, hãy xóa dòng ở trên khỏi tệp src/config.php.

Chú thích

Điều này không tương đương với việc vô hiệu hóa các add-on thông qua control panel và không đủ để xác định xem sự cố có phải do add-on gây ra hay không.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Node và forum[/H3]
Các node của XenForo tương đương với các diễn đàn và các chuyên mục trong các gói phần mềm diễn đàn khác. Thuật ngữ này được sử dụng vì một node chung chung hơn là một diễn đàn.

Các node được tổ chức thành một cây (với node cha và node con) và tạo thành cấu trúc chung cho trang XenForo của bạn. Có thể xác định các quyền và tùy chọn khác nhau cho mỗi node.

Để kết thúc người dùng, cụm từ "node" không bao giờ được sử dụng trực tiếp. Cụm từ cụ thể theo node được sử dụng (chẳng hạn như forum hay category) hoặc danh sách chung được gọi là "forum list".

Các node được thiết lập trong phần Forums của control panel.

Node types (Các loại Node)
XenForo bao gồm bốn loại node khác nhau, mỗi loại cung cấp chức năng và giao diện khác nhau.

 1. Categories: Categories đơn giản là các vùng chưa cho các node khác, cung cấp ít chức năng cho riêng chúng. Nhấp vào Categories thường sẽ đưa bạn đến bất kỳ danh sách node nào trực tiếp bên dưới Categories đó.
 2. Forums: Forums chứa chủ đề và bài viết, loại nội dung chính của diễn đàn XenForo. Những thông tin này thường sẽ hiển thị thông tin về số lượng chủ đề, bài viết và bài viết cuối cùng.
 3. Link forums / redirects: Các node này sẽ chỉ chuyển hướng người dùng đến URL bạn chỉ định trong control panel khi được nhấp vào. Đây có thể được sử dụng để hướng mọi người đến một phần cụ thể của trang web của bạn (thậm chí một chủ đề cụ thể) hoặc bất kỳ trang web nào khác mà bạn muốn.
 4. Pages: Pages cho phép bạn đưa nội dung tĩnh chung vào cây node của bạn. Trong control panel, bạn có thể xác định HTML tùy ý mà bạn muốn sử dụng để hiển thị trong trang. Điều này có thể được sử dụng cho những thứ như câu hỏi thường gặp hoặc hướng dẫn/kiến thức cơ bản.
The node tree (Cây node)
Tất cả các node được tổ chức thành một cây duy nhất. Mỗi node có một node cha và có thể có bất kỳ số lượng node con nào. Các node có thể được lồng vào bất kỳ cấp độ nào bạn muốn.

Cây được thiết lập vị trí qua từng node với giá trị "display order (thứ tự hiển thị)". Vì điều này có thể khó quản lý riêng lẻ, cây có thể được sắp xếp bằng cách sử dụng hệ thống kéo và thả bằng cách nhấp vào nút Sort trên node list trong control panel.

Mặc dù bạn có thể cấu trúc các node của mình theo ý muốn, nhưng thiết lập phổ biến nhất và được đề xuất là sử dụng các Categories ở cấp cao nhất và sau đó là các node chứa nội dung trong đó. Ví dụ:

 • XenForo support (category)
  • Troubleshooting (forum)
  • Styling and customization (forum)
  • XenForo manual (link forum/redirect)
 • Official XenForo add-ons (category)
  • Media gallery (forum)
  • Resource manager (forum)
  • Enhanced search (forum)
Node-specific moderators (Kiểm duyệt Node cụ thể)
Người dùng cá nhân có thể được đặt làm Moderator cho một node cụ thể. Họ sẽ tự động được cấp quyền kiểm duyệt cho bất kỳ node con nào. Moderator có nhiều đặc quyền hơn người dùng thông thường, cho phép họ quản lý thông báo được đăng và xử lý nội dung không mong muốn.

Để thiết lập người dùng làm Moderator cho một node, hãy mở menu "Moderator" của node đó và chọn "Add Moderator". Nhập tên người dùng và gửi. Cuối cùng, bạn sẽ phải chọn các quyền mà bạn muốn cung cấp cho họ.

Để biết thêm chi tiết về quyền của Moderator, hãy xem phần Moderator.

Node-specific permissions (Quyền Node cụ thể)
Quyền có thể được thiết lập trên các node ở cấp độ cho mỗi người dùng hoặc theo nhóm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhấp vào liên kết "permissions" của node cụ thể mà bạn muốn thay đổi trên danh sách node. Theo mặc định, các quyền từ node cha sẽ được kế thừa cho các node con của nó, trừ khi bạn ghi đè nó bằng một giá trị quyền cụ thể hơn.

Lưu ý rằng nếu người dùng không thể xem một node cha, họ sẽ không bao giờ có thể xem bất kỳ node con nào của node đó, bất kể các quyền đó có bị ghi đè trong node con hay không.

Quyền là một chủ đề phức tạp. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần permission.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Threads (Chủ đề)[/H3]
Threads (Chủ đề) sẽ là nơi nội dung diễn đàn chính của bạn được đăng. Mỗi chủ đề sẽ được tạo trong một diễn đàn cụ thể, mặc dù chúng có thể được Moderator di chuyển nếu cần.

Theo cách đơn giản nhất, một chủ đề được tạo bởi người dùng có tiêu đề và văn bản sẽ tạo thành bài viết đầu tiên. Tất cả các tin nhắn trả lời sẽ bao gồm văn bản bổ sung (không có ticket). Tuy nhiên, có nhiều cách khác nhau để thêm cấu trúc và chức năng bổ sung vào chủ đề.

Prefixes (Tiền tố)
Tiền tố chủ đề cho phép bạn áp dụng các tùy chọn được xác định trước cho từng chủ đề riêng lẻ được hiển thị trước tiêu đề chủ đề. Văn bản này có thể được tạo kiểu theo nhiều cách khác nhau để cho phép người dùng dễ dàng xác định các nhóm chủ đề dựa trên tiền tố của họ.

Tiền tố chủ đề có thể được thiết lập trong control panel tại Forums > Thread prefixes.

Khi xem diễn đàn, người dùng có thể lọc dựa vào các tiền tố riêng lẻ. Điều này làm cho chúng rất mạnh mẽ và có thể thực hiện nhiều vai trò. Ví dụ, trên cộng đồng XenForo, chúng tôi sử dụng tiền tố để:

 • Cho phép người dùng chọn phiên bản liên quan đến câu hỏi của họ.
 • Theo dõi trạng thái báo cáo lỗi và đề xuất.
 • Cho phép người dùng chọn loại tài nguyên họ đang tìm kiếm (add-on, style, v.v...).
Tiền tố cơ bản là một phần của tiêu đề chủ đề. Nó sẽ được hiển thị với tiêu đề trong hầu như tất cả các ngữ cảnh và sẽ được các công cụ tìm kiếm index.

Một chủ đề chỉ có thể có một tiền tố bất kỳ lúc nào.

Khi định cấu hình tiền tố của chủ đề, bạn có thể kiểm soát ai có thể sử dụng nó và nơi nó có thể được sử dụng.

 • Nếu bạn chọn các nhóm cụ thể trong tùy chọn Usable by user groups, chỉ người dùng là thành viên của bất kỳ nhóm nào được chọn sẽ có thể tạo một chủ đề với tiền tố này.
 • Tiền tố sẽ chỉ có thể sử dụng được trong các diễn đàn được chọn trong tùy chọn Applicable forums.
Custom fields (Trường tùy chỉnh)
Các trường chủ đề tùy chỉnh cho phép bạn xác định các trường có cấu trúc bổ sung để người dùng điền vào khi tạo chủ đề. Tương tự như trường người dùng tùy chỉnh, các trường này có thể có nhiều loại đầu vào biểu mẫu khác nhau, bao gồm textbox, nút radio và checkbox.

Trường chủ đề tùy chỉnh có thể được thiết lập trong control panel bên dưới Forums > Custom thread fields.

Các trường chủ đề tùy chỉnh liên quan đến chính chủ đề đó và do đó chỉ áp dụng cho nội dung chủ đề ban đầu. Các tin nhắn trả lời sẽ không được nhắc nhập các trường này.

Mỗi giá trị trường chủ đề tùy chỉnh sẽ được hiển thị trong một số vị trí:

 1. Before message: trong nội dung của bài viết đầu tiên của chủ đề, ngay phía trên nội dung tin nhắn.
 2. After message: trong nội dung của bài viết đầu tiên của chủ đề, ngay bên dưới nội dung tin nhắn.
 3. Thread status block: phía trên bài viết đầu tiên trên trang, trong một block nhỏ riêng biệt. Lưu ý rằng điều này sẽ được hiển thị trên tất cả các trang của chủ đề.
Giống như các tiền tố, bạn có thể sử dụng tùy chọn Applicable forums và Editable by user groups để kiểm soát vị trí của trường được hiển thị và ai có thể nhập giá trị cho trường.

Prompts (Nhắc nhở)
Lời nhắc chủ đề cho phép bạn kiểm soát trình giữ chỗ cụ thể được sử dụng khi tạo chủ đề trong một diễn đàn cụ thể. Điều này có thể được sử dụng để khuyến khích người dùng đăng chủ đề hoặc chỉ đạo họ hướng tới việc đăng một loại chủ đề cụ thể. Ví dụ: nếu bạn đang tìm kiếm phản hồi, bạn có thể sử dụng lời nhắc như "Làm cách nào chúng tôi có thể cải thiện?" hoặc "Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về sản phẩm của chúng tôi".

Lời nhắc chủ đề có thể được thiết lập trong control panel dưới Forums > Thread prompts.

Nếu người dùng đang xem danh sách các chủ đề trong diễn đàn, lời nhắc sẽ được hiển thị trong input "quick thread" ở đầu danh sách chủ đề; nếu người dùng ở trên biểu mẫu tạo chủ đề đầy đủ, điều này sẽ được hiển thị trong input tiêu đề của chủ đề khi nó trống.

Nếu nhiều lời nhắc đã được gán cho một diễn đàn, một lời nhắc được hiển thị sẽ được chọn ngẫu nhiên. Nếu không có lời nhắc nào có sẵn cho diễn đàn, giá trị lời nhắc chủ đề mặc định sẽ được sử dụng.

Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS
Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS cho phép bạn tự động tạo chủ đề bằng cách nhập nội dung của nguồn cấp dữ liệu RSS. Điều này có thể giúp tạo nội dung mới để thảo luận trên trang web của bạn.

Trình nhập nguồn cấp dữ liệu RSS có thể được thiết lập thông qua Forums > RSS feed importer.

Cảnh báo

Trước khi nhập nội dung từ bất kỳ nguồn cấp dữ liệu RSS nào, vui lòng đảm bảo rằng bạn có quyền xuất bản nội dung. Bạn có thể chỉ muốn sử dụng các nguồn cấp dữ liệu bao gồm một đoạn nội dung nhỏ có liên quan.

Khi tạo nguồn cấp dữ liệu, bạn phải chọn diễn đàn mà chủ đề sẽ được đăng và người dùng sẽ tạo chủ đề đó. Nếu bạn chọn tùy chọn khách, tên được liên kết với chủ đề sẽ là giá trị tác giả được cung cấp bởi nguồn cấp dữ liệu.

Tùy chọn "message template" cho biết nội dung của nguồn cấp dữ liệu sẽ được định dạng trong chủ đề. Bất kỳ token trình giữ chỗ nào được sử dụng trong tùy chọn này sẽ được thay thế bằng các giá trị từ nguồn cấp dữ liệu trước khi đăng.

Cập nhật hàng loạt
Đôi khi, bạn có thể cần phải thực hiện cùng một hành động đối với một số lượng lớn các chủ đề. Ví dụ, bạn có thể muốn di chuyển một số lượng lớn các chủ đề đến một diễn đàn khác hoặc xóa tất cả các chủ đề được bắt đầu bởi một người dùng. Để thực hiện việc này nhanh chóng, bạn có thể sử dụng hệ thống Forums > Batch update threads.

Khi nhập hệ thống này, trước tiên bạn phải xác định tiêu chí cho các chủ đề bạn muốn thực hiện hành động. Nếu bạn muốn lọc các chủ đề này theo cách thủ công, trên màn hình tiếp theo, hãy nhấp vào "view or filter matches (xem hoặc lọc các kết quả phù hợp)". Khi bạn đã chọn chủ đề mình muốn, hãy nhấp vào "batch update".

Một khi bạn chỉ có các chủ đề bạn muốn chọn, bạn có thể chọn hành động bạn muốn thực hiện. Điều này bao gồm di chuyển các chủ đề, thiết lập một tiền tố, và xóa các chủ đề. Khi bạn có (các) hành động mà bạn muốn chọn, bấm vào nút thích hợp và các thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức. Tùy thuộc vào số lượng chủ đề bạn đang cập nhật và hành động được thực hiện, việc này có thể mất một chút thời gian để thực thi.

Chú thích

"Delete threads" đề cập đến việc xóa cứng các chủ đề đã so khớp và xóa chúng khỏi cơ sở dữ liệu. Điều này không thể được hoàn tác!
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]User group và Permission[/H3]
Nhóm người dùng là phương pháp chính của XenForo trong việc gán vai trò cho người dùng diễn đàn của bạn. Điều này cho phép bạn gán quyền, tiêu đề và các tùy chỉnh khác cho người dùng.

Nhóm của XenForo và hệ thống quyền là rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó có thể hoạt động khác với bạn đã quen với phần mềm khác. Bạn sẽ thấy bạn có kết quả tốt hơn nếu bạn thích nghi với các phương pháp tiếp cận của bạn để làm việc với các khái niệm được trình bày ở đây.

Vai trò của User Group
XenForo đi kèm với bốn nhóm người dùng mặc định mà bạn không thể xóa, mặc dù bạn có thể đổi tên chúng:

 1. Unregistered / unconfirmed
 2. Registered
 3. Administrative
 4. Moderating
Hai cái đầu tiên có ý nghĩa nhất. Unregistered / unconfirmed đại diện cho tất cả khách và bất kỳ người dùng nào có tài khoản không ở trạng thái được xác nhận/hợp lệ. Registered đại diện cho tất cả người dùng đã đăng ký.

Tất cả người dùng phải thuộc về ít nhất một nhóm người dùng nhưng có thể là thành viên của nhiều nhóm người dùng. Chúng tôi khuyên tất cả người dùng nên có nhóm Registered làm nhóm người dùng chính - bao gồm cả Moderator và Administrator của bạn! Khi người dùng mới đăng ký, họ sẽ luôn được tự động đặt trong nhóm Registered.

Nếu bạn đến từ một phần mềm diễn đàn khác, có các admin và moderator là thành viên của nhóm Registered có thể có vẻ khó xử. Tuy nhiên, nếu bạn coi nhóm người dùng là "vai trò", các khái niệm sẽ bắt đầu có ý nghĩa.

Bất kỳ tài khoản người dùng nào trên diễn đàn của bạn, theo định nghĩa, là thành viên đã đăng ký. Người dùng là moderator nên cũng thế trong vai trò moderator (group). Tương tự, nếu người dùng là Administrator và Moderator, họ phải ở trong vai trò Registered, Administrator và Moderator (group).

Sử dụng cách tiếp cận này cho phép bạn:

 • Xác định một nhóm quyền cơ bản cho nhóm Registered. Đây là các quyền mà tất cả người dùng đã đăng ký sẽ có.
 • Đối với mỗi vai trò bổ sung, thì bạn chỉ cần xem xét các quyền bổ sung mà họ sẽ nhận được. (Tất cả các quyền khác có thể được để lại là no/inherit. Xem bên dưới.)
Nếu được thực hiện đúng, bạn sẽ không được sao chép cấu hình quyền trên các nhóm. Nếu bạn thấy rằng hai nhóm yêu cầu quyền gần như giống hệt nhau, hãy xem xét việc hợp nhất chúng hoặc sử dụng một nhóm bổ sung để đại diện cho các thành phần chia sẻ.

Cách áp dụng quyền
Có nhiều bộ quyền liên kết với nhau để xác định nhóm quyền cuối cùng của người dùng. Bên dưới phần Groups & permissions, bao gồm:

 • User group permissions: các quyền được xác định cho mỗi nhóm người dùng mà bạn đã tạo
 • User permissions: một tập hợp các quyền bổ sung tùy chọn để áp dụng cho người dùng cụ thể. Điều này được sử dụng cho những thứ như quyền của Moderator. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng cùng một quyền cho nhiều người dùng, chúng tôi khuyên bạn nên tạo nhóm người dùng.
 • Quyền Node: đây là các quyền ghi đè cho các node cụ thể. Điều này sẽ được thảo luận nhiều hơn trong phần tiếp theo.
Add-on có thể xác định các loại quyền bổ sung. Chúng sẽ hoạt động tương tự như Quyền Node.

Để xác định quyền toàn cầu cho người dùng, chúng tôi thu thập các quyền từ tất cả các nhóm mà họ là thành viên và mọi quyền người dùng tùy chỉnh. Giá trị cuối cùng cho quyền được xác định theo giá trị nào có mức độ ưu tiên cao nhất.

Giá trị quyền ưu tiên
Khi người dùng có thể ở trong nhiều nhóm và có quyền tùy chỉnh của riêng họ, việc xác định giá trị quyền cuối cùng được thực hiện bằng cách xác định giá trị nào có mức độ ưu tiên cao nhất. Mức độ ưu tiên được định nghĩa là: (ưu tiên cao nhất trước)

 1. Never: đây là số ghi đè và không được phép. Nó luôn luôn trump giá trị khác và chỉ nên được sử dụng trong các kịch bản cụ thể.
 2. Yes: quyền được cấp.
 3. No: quyền không được cấp.
Để làm cho điều này rõ ràng hơn, đây là một số ví dụ về quyền sẽ "giành chiến thắng" trong các kịch bản khác nhau:

 • No + Yes = Yes
 • No + Never = Never
 • Yes + Never = Never
Đối với các quyền số, giá trị cao nhất từ tất cả các nhóm và quyền của người dùng được sử dụng.

Cảnh báo
"Never" là một tính năng mạnh mẽ nhưng nó có thể gây ra vấn đề nếu được sử dụng không thích hợp. Nó được thiết kế để được áp dụng cho các nhóm được sử dụng cho kỷ luật người dùng, chẳng hạn như bằng cách xóa quyền cho người dùng có một số điểm cảnh báo nhất định. Không sử dụng nó cho nhóm Registered mặc định!
Quyền Node
Quyền Node cho phép bạn xác định các quyền sẽ chỉ áp dụng cho một node cụ thể. Giống như các quyền toàn cầu, chúng có thể được áp dụng cho các nhóm người dùng và người dùng cá nhân.

Ban đầu, các quyền này được kế thừa từ các giá trị quyền toàn cầu. Nếu bạn tùy chỉnh quyền cho một node cụ thể, giá trị mới đó giờ đây sẽ được thừa hưởng bởi bất kỳ node con nào, trừ khi chúng cũng có giá trị tùy chỉnh.

Sự khác biệt từ quyền toàn cầu
Quyền Node rất giống với khái niệm và ứng dụng đối với nhóm người dùng toàn cầu và quyền của người dùng và các ví dụ được đưa ra ở trên.

Tuy nhiên, thay vì đặt mặc định thành No, Quyền Node mặc định là Inherit. Nếu bất kỳ giá trị quyền tùy chỉnh nào được thiết lập, nó sẽ được sử dụng thay cho phiên bản được kế thừa; bản chất, Inherit là giá trị quyền ưu tiên thấp nhất.

Chú thích
Có một ngoại lệ cho quy tắc này. Nếu giá trị được kế thừa là Never, nó không thể bị ghi đè, thậm chí bởi các node con.
Node riêng
Khi thiết lập quyền cho một node, bạn có tùy chọn để làm cho node riêng tư. Bật tính năng này sẽ ngăn tất cả quyền truy cập trừ khi được cấp rõ ràng.

Điều này lý tưởng cho việc tạo diễn đàn chỉ dành cho Staff. Để làm điều này, bạn sẽ thiết lập diễn đàn ở chế độ riêng tư và sau đó đặt View node thành Yes cho nhóm người dùng Administrator và Moderator.

Xác nhận quyền là chính xác
Để xác nhận rằng người dùng đang nhận được các quyền mà bạn mong đợi, hãy sử dụng hệ thống Groups & permissions > Analyze permissions. Điều này cho phép bạn xem giá trị có/không cuối cùng cho mỗi quyền, cùng với tất cả các quyền được xem là dẫn đến quyết định đó.

Phân tích này có thể được thực hiện cho các quyền toàn cầu hoặc node cụ thể của người dùng.

User group promotion
User group promotion là phương tiện tự động thêm thành viên vào nhóm người dùng, để thay đổi tiêu đề người dùng, kiểu tên người dùng hoặc quyền của họ.

Quản lý promotion
 • Đăng nhập vào admin control panel.
 • Nhấp vào Groups & permissions từ điều hướng ở phía bên tay trái.
 • Nhấp vào User group promotion từ danh sách xuất hiện.
Từ đây bạn có thể thấy danh sách tất cả các promotion được tạo. Nhấp vào tiêu đề sẽ cho phép bạn xem, chỉnh sửa và xóa chúng. Promotion có thể bị tắt và bật lại thông qua checkbox.

Tạo promotion
Để tạo User Group Promotion mới, nhấp vào nút Add promotion. Sau khi cấp cho promotion một tiêu đề và chọn các nhóm người dùng để thêm người dùng được quảng bá, các tiêu chí khác nhau sau đó có thể được xác định.

Các tiêu chí có thể được sử dụng được thảo luận trong phần Criteria. Nếu không có tiêu chí nào được chọn, promotion sẽ không bao giờ được trao tự động.

Chú thích
Promotion được điều chỉnh bởi một cron task thông thường chạy mỗi giờ.
Khi promotion đã được lưu, bất kỳ thành viên nào hoạt động gần đây, phù hợp với tất cả tiêu chí, sẽ được quảng bá. Nếu một thành viên không còn đủ điều kiện cho promotion, do trạng thái của họ hoặc tiêu chí promotion thay đổi, thì họ sẽ bị hạ cấp và xóa khỏi nhóm người dùng.

Ví dụ về promotion
Với mục đích của ví dụ này, tất cả các thành viên sẽ có năm bài viết đầu tiên được kiểm duyệt trước. Sau đó, họ sẽ được thăng cấp thành nhóm người dùng mới, điều này cho phép họ đăng tự do. Đây là cách sử dụng điển hình cho các promotion của nhóm người dùng, cho phép Moderator phản hồi tất cả các bài viết ban đầu của các thành viên mới và thu hút bất kỳ người gửi spam tiềm năng nào.

Bước đầu tiên là cấu hình nhóm người dùng Registered với quyền cơ bản mà tất cả các thành viên sẽ có. Vì chúng tôi muốn tất cả các thành viên được kiểm duyệt trước ban đầu, thì quyền Submit content without approval phải được đặt thành No.

Bước tiếp theo là tạo nhóm người dùng mới, mà chúng tôi sẽ gọi là Verified Member, và trong nhóm đó, chúng tôi đặt quyền Submit content without approvalYes, trong khi tất cả các quyền khác vẫn ở No.

Bây giờ hãy tạo promotion, cho nó một danh hiệu là Promoted Member và check vào nhóm người dùng Verified Member. Đối với tiêu chí, chọn User has posted at least X messages và nhập giá trị là 5.

Sau khi lưu, 5 bài viết đầu tiên của tất cả các thành viên sẽ được kiểm duyệt trước. Khi họ đã tạo 5 bài viết, họ sẽ được tự động promotion và thêm vào nhóm người dùng Verified Member, cho phép họ đăng bình thường. Lưu ý rằng bài viết của họ sẽ chỉ trải qua bình thường sau khi promotion đã chạy. Nó không phải là tức thời.

Quản lý người dùng được promote
Nhấp vào nút Manage promoted users sẽ cho phép bạn xem bất kỳ người dùng nào được promote trước đây và cũng áp dụng hoặc cấm promotion theo cách thủ công cho người dùng cá nhân.

Lịch sử Promotion
Để xem lịch sử Promotion, nhập tên người dùng hoặc chọn một promotion. Nếu không nhập tên người dùng, danh sách đầy đủ của tất cả người dùng bị ảnh hưởng bởi promotion cụ thể đó được trả lại.

Bất kỳ người dùng nào đã được tự động promotion sẽ xuất hiện trong danh sách có tên người dùng, ngày và tên promotion; bất kỳ ai đã bị ngăn không cho được thăng chức sẽ được gia nhập Promotion disabled, bất kỳ ai đã được promotion theo cách thủ công sẽ được thêm vào Manually applied.

Chú thích
Bất kỳ người dùng nào bị hạ cấp theo cách thủ công sẽ không còn đủ điều kiện cho promotion cụ thể đó nữa, ngay cả khi họ đáp ứng các tiêu chí.
Người dùng có thể bị hạ cấp bằng cách nhấp vào biểu tượng xóa. Mục nhập trong danh sách sau đó sẽ được thêm vào Promotion disabled.

Nhấp vào biểu tượng xóa một lần nữa sẽ làm cho người dùng đủ điều kiện cho promotion đó một lần nữa và xóa người dùng khỏi danh sách, cho đến khi cron task tiếp theo chạy, giả sử họ vẫn đáp ứng tiêu chí.

Promotion thủ công
Người dùng có thể được promotion hoặc ngăn không cho promotion theo cách thủ công.

Để promotion người dùng theo cách thủ công, hãy nhập tên người dùng và chọn promotion mong muốn. Promotion thủ công ghi đè các tiêu chí và promotion sẽ vẫn có hiệu lực vô thời hạn, ngay cả khi người dùng không đáp ứng các tiêu chí.

Tương tự, người dùng có thể bị ngăn không cho promotion, cũng sẽ ghi đè tiêu chí.

Promotion thủ công có thể được xóa theo cách tương tự như promotion tự động, thông qua trang Lịch sử Promotion.

Các mục đích sử dụng khác cho các nhóm
Thiết lập quyền tùy chỉnh có lẽ là việc sử dụng quan trọng nhất cho các nhóm người dùng, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng để tùy chỉnh cách người dùng có thể xuất hiện cho người khác.

Nếu người dùng là thành viên của nhiều nhóm, cấu hình của nhóm có mức giá trị Display styling priority cao nhất sẽ được sử dụng trong hầu hết các tính năng được liệt kê ở đây.

 1. User title override: điều này kiểm soát việc tiêu đề của người dùng có xuất phát từ nhóm này hay thang tiêu đề người dùng chuẩn hay không. Lưu ý rằng tiêu đề tùy chỉnh dành riêng cho người dùng sẽ ghi đè cả hai.
 2. User name CSS: điều này có thể được sử dụng để áp dụng màu sắc hoặc các khởi sắc khác cho tên của người dùng trong nhóm này. Lưu ý rằng kiểu tên người dùng không được sử dụng trong tất cả các trường hợp.
 3. User banners: nếu được chỉ định, một biểu ngữ sẽ được hiển thị bên dưới tên của người dùng trên các bài đăng của họ. Cấu hình thêm cho điều này có thể được tìm thấy trong Setup > Options > User options > User banners.
Staff
Trong XenForo, có hai loại staff là moderator và administrator. Đây là những vai trò hoàn toàn khác biệt về các quyền được cấp. Tạo người dùng administrator không biến họ thành moderator; các vai trò này cần được chỉ định riêng.

Moderator
Moderator là những người dùng được cấp đặc quyền đặc biệt trên trang web của bạn, nói chung để giúp quản lý nội dung mà người dùng khác gửi đến trang web. Điều này bao gồm những thứ như xóa bài đăng vi phạm quy tắc, chuyển chủ đề đến các vị trí thích hợp hơn và phát ra cảnh báo. Các quyền chính xác mà người kiểm duyệt có thể được đặt khi người kiểm duyệt được định cấu hình.

Có hai loại Moderator: super và diễn đàn cụ thể. Super Moderator có quyền trong tất cả diễn đàn theo mặc định, trong khi Moderator diễn đàn chỉ có thể sử dụng các quyền đó trong các diễn đàn cụ thể mà họ được chỉ định.

Để có quyền truy cập vào tất cả các công cụ và chức năng của Moderator, người dùng phải được làm Moderator một cách rõ ràng. Thêm người dùng vào nhóm người dùng Moderating không biến họ thành Moderator. Họ phải được thêm thông qua Groups & permissions > Moderator.

Thanh moderator bar sẽ được hiển thị ở đầu trang cho tất cả Moderator. Điều này cho phép họ truy cập vào hàng đợi phê duyệt và các mục được báo cáo.

Administrator
Administrator là người dùng có thể truy cập và thực hiện các hành động trong administrator control panel. Làm cho ai đó là một Administrator không cung cấp cho họ quyền truy cập bổ sung vào diễn đàn.

Có hai loại administrator: super và bình thường. Super administrator luôn có quyền truy cập vào tất cả các phần của control panel và có thể thêm/xóa administrator khác. Administrator bình thường được kiểm soát bởi các quyền cụ thể được áp dụng cho họ. Họ không thể thêm/xóa administrator.

Staff security
Administrator và Moderator có quyền truy cập nâng cao vào diễn đàn của bạn. Nếu kẻ tấn công có thể truy cập vào một trong các tài khoản này, họ có thể xóa/thao tác nội dung hoặc làm hỏng trang web của bạn. Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn và staff của bạn phải đề phòng để đảm bảo rằng tài khoản của bạn không thể truy cập bất ngờ. Dưới đây là một số mẹo để giúp tránh điều đó:

 1. Sử dụng mật khẩu duy nhất cho trang web của bạn. Hầu hết các vụ thu hồi tài khoản là do tái sử dụng mật khẩu. Phương pháp tốt nhất để đảm bảo rằng bạn không sử dụng lại mật khẩu là sử dụng trình quản lý mật khẩu.
 2. Bật xác minh hai bước. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi kẻ tấn công có quyền truy cập vào mật khẩu của bạn, họ sẽ cần một mã thông báo xác thực thứ hai để đăng nhập. Bạn có thể buộc staff của mình bật xác minh hai bước thông qua quyền hoặc bằng cách chặn quyền truy cập vào control panel cho đến khi họ bật.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Users (Người dùng)[/H3]
Có thể cho rằng phần quan trọng nhất của diễn đàn là cơ sở người dùng của nó. XenForo chứa một loạt các công cụ quản lý người dùng trong phần Users của admin control panel.

Phần này bao gồm các tính năng phức tạp hơn có liên quan đến người dùng trong XenForo.

Tùy chỉnh người dùng
Custom user fields (Trường người dùng tùy chỉnh)
Custom user fields (Trường người dùng tùy chỉnh) cho phép bạn xác định thông tin hoặc tùy chọn bổ sung mà bạn muốn thu thập từ người dùng. Các giá trị này có thể được hiển thị với các thông báo hoặc trong các cấu hình, được sử dụng cho dữ liệu nội bộ hoặc thậm chí thay đổi các hành vi trong XenForo thông qua các thay đổi template.

Khi tạo một trường, có một số tùy chọn bạn có thể kiểm soát. Trước tiên, bạn phải chọn một ID cho trường. Đây là cách trường sẽ được giới thiệu trong nội bộ và chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số. Sau khi thiết lập, nó không thể thay đổi. Đối với một số chức năng trường tùy chỉnh nâng cao hơn, bạn sẽ cần phải biết ID này.

Mỗi trường sẽ gần như rơi vào một trong hai loại:

 • Text fields - các trường này là biểu mẫu tự do và người dùng có thể nhập bất kỳ giá trị nào họ thích. Bạn có nhiều tùy chọn khác nhau để kiểm soát loại nội dung chính xác mà trường cho phép (một dòng, nhiều dòng, văn bản đa dạng thức) và các tùy chọn xác thực khác nhau để cung cấp một số quyền kiểm soát đối với những gì người dùng nhập.
 • Choice fields - với các trường này, người dùng sẽ chọn từ danh sách tùy chọn được xác định trước. Mỗi tùy chọn bạn xác định sẽ bao gồm một giá trị và một thành phần văn bản. Giá trị là những gì được lưu trữ nội bộ cho trường (và chỉ có thể sử dụng ký tự chữ và số), trong khi văn bản là nội dung sẽ được hiển thị cho người dùng cuối.
Ngoài ra, có các tùy chọn áp dụng cho tất cả các trường. Chúng bao gồm các điều khiển về cách trường có thể chỉnh sửa và vị trí được hiển thị.

Đối với các hành động nâng cao, bạn có thể truy cập các trường trong templates thông qua {$xf.visitor.custom_fields.fieldId}. Điều này có thể được sử dụng kết hợp với các điều kiện template để thay đổi đầu ra dựa trên giá trị trường tùy chỉnh của người dùng. Lưu ý rằng ví dụ này đang truy cập vào giá trị từ các trường tùy chỉnh của khách truy cập hiện tại. Một biến khác có thể cần được sử dụng để truy cập, ví dụ, người dùng đã đăng một thông điệp cụ thể.

Trophies (Danh hiệu)
Trophies (Danh hiệu) cho phép bạn xác định các ngưỡng và tiêu chí nhất định khi người dùng được tặng một danh hiệu và các điểm liên quan. Những người kiếm điểm danh hiệu hàng đầu sau đó được hiển thị trong danh sách thành viên đáng chú ý.

Khi xác định một danh hiệu, bạn sẽ chỉ định số điểm đáng giá và tiêu chí cần thiết để nhận nó. Khi người dùng đáp ứng các tiêu chí đó, nó sẽ được tự động trao tặng. Lưu ý rằng sau khi được tặng, một danh hiệu sẽ không bị thu hồi, ngay cả khi người dùng không còn đáp ứng tiêu chí nữa.

Xóa một danh hiệu sẽ xóa các điểm khỏi bất kỳ người dùng nào đã nhận được.

Nếu bạn không muốn sử dụng Trophies (Danh hiệu), bạn có thể vô hiệu hóa chúng bằng cách sử dụng tùy chọn ở cuối danh sách danh hiệu.

User title ladder(Tiêu đề cấp bậc người dùng)
User title ladder(Tiêu đề cấp bậc người dùng) cho phép bạn xác định tiến trình cho tiêu đề được hiển thị bên dưới tên của người dùng trong bài đăng của họ, trên tiểu sử của họ và ở các vị trí khác. Bạn có thể thiết lập các cấp bậc dựa trên số lượng bài viết mà người dùng đã đăng, lượt thích họ đã nhận được hay điểm danh hiệu họ đã được trao. Khi các giá trị này tăng lên, người dùng sẽ nhận được một tiêu đề khác từ các cấp bậc.

Chú thích
User title ladder(Tiêu đề cấp bậc người dùng) chỉ được sử dụng nếu người dùng không có tiêu đề người dùng tùy chỉnh được chỉ định trong tiểu sử hoặc tạo kiểu trong nhóm người dùng hiển thị của họ. Chúng sẽ được ưu tiên nếu được chỉ định.
Khi tiêu đề của người dùng đến từ các cấp bậc, tiêu đề của họ sẽ là giá trị cao nhất trên cấp bậc dưới giá trị của họ cho trường đã chọn. Ví dụ: nếu bạn đã nhập tiêu đề cho các cấp bậc là 0, 50 và 100 bài viết và người dùng đã đăng 80 bài viết thì họ sẽ nhận được tiêu đề của cấp bậc 50 bài viết.

Để đảm bảo rằng tất cả người dùng đều nhận được tiêu đề, chúng tôi khuyên bạn nên chỉ định tiêu đề có giá trị tối thiểu là 0, tuy nhiên điều này không bắt buộc.

Nâng cấp người dùng
Nâng cấp người dùng là một trong các tùy chọn kiếm tiền được bao gồm trong XenForo. Hệ thống này cho phép người dùng của bạn mua quyền truy cập hoặc truy cập vào các tính năng bổ sung trên diễn đàn của bạn.

Điều này được giải thích chi tiết hơn trong phần kiếm tiền.

Kỷ luật người dùng
Việc thực thi các quy tắc cho trang web của bạn là một phần quan trọng trong việc chạy một diễn đàn. XenForo hỗ trợ cả phương pháp tiếp cận gia tăng và tuyệt đối để xử lý và kỷ luật người dùng.

Cảnh báo
Cảnh báo cho phép bạn và Moderator của bạn thêm điểm cảnh báo cho người dùng khi họ vi phạm các quy tắc. Những điểm này sau đó có thể được kết nối với các hành động áp dụng các hạn chế hoặc lệnh cấm dựa trên số điểm cảnh báo mà người dùng có.

Hệ thống cảnh báo bao gồm hai phần: Cảnh báo và hành động cảnh báo.

Trong control panel, bạn có thể xác định trước cảnh báo rằng Moderator của bạn có thể áp dụng cho người dùng. Đối với mỗi cảnh báo, bạn sẽ xác định những thứ như:

 • Tiêu đề, sẽ được hiển thị cho Moderator xem danh sách cảnh báo mà người dùng đã nhận được
 • Số điểm mặc định mà cảnh báo có giá trị
 • Thời gian mặc định cho đến khi các điểm hết hạn (và không còn được tính)

 • Bạn muốn thêm người dùng vào bất kỳ nhóm người dùng nào trong khi cảnh báo này chưa hết hạn
 • Và cài đặt cuộc trò chuyện mặc định để thông báo cho người dùng rằng họ đã nhận được cảnh báo
Chú thích
Khi người dùng được cảnh báo, họ sẽ chỉ được thông báo nếu Moderator chọn để gửi cho người dùng cuộc trò chuyện trong khi áp dụng cảnh báo.
Cảnh báo sẽ được Moderator áp dụng bằng cách nhấp vào liên kết Warn trên nội dung cụ thể hoặc bằng cách áp dụng cảnh báo trực tiếp thông qua hồ sơ của người dùng. Nếu cảnh báo được áp dụng cho nội dung cụ thể, Moderator có thể để lại thông báo cảnh báo công khai để cho người khác biết rằng nội dung không phù hợp.

Moderator có thể xem lịch sử cảnh báo của người dùng thông qua hồ sơ của họ. Điều này sẽ hiển thị tổng số điểm cảnh báo hiện tại và tổng số cảnh báo mà họ nhận được, bất kể cảnh báo đó đã hết hạn hay chưa. Mỗi cảnh báo có thể được nhấp để nhận thêm thông tin về cảnh báo hoặc để đi đến nội dung liên quan.

Thành phần thứ hai của hệ thống cảnh báo là các hành động cảnh báo. Điều này cho phép bạn xác định các hành động cụ thể để thực hiện dựa trên số điểm cảnh báo mà người dùng nhận được. Những hành động này bao gồm cấm, không chấp nhận hoặc thêm các nhóm người dùng bổ sung. Nếu bạn chọn thêm người dùng vào các nhóm bổ sung, thông thường bạn sẽ xóa quyền; trong trường hợp này, bạn sẽ muốn xác định quyền sử dụng tùy chọn Never.

Mỗi hành động cảnh báo sẽ được áp dụng trong một khoảng thời gian cụ thể. Đây sẽ là một khoảng thời gian rõ ràng (thậm chí là vĩnh viễn) hoặc trong khi tổng số điểm cảnh báo mà người dùng có vượt quá ngưỡng điểm cho hành động cảnh báo. Các cài đặt này cho phép bạn áp dụng các hạn chế bằng cách sử dụng một số cách tiếp cận:

 • Bạn có thể áp dụng các hạn chế trong một khoảng thời gian ngắn trong khi sử dụng thời gian hết hạn dài trên cảnh báo. Khi người dùng nhận được cảnh báo, tổng số điểm của họ sẽ có xu hướng tích luỹ và bạn có thể áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt hơn ở ngưỡng điểm cao hơn.
 • Bạn có thể áp dụng các hạn chế trên ngưỡng điểm, mặc dù thường với thời gian hết hạn ngắn hơn. Điều này có nghĩa là cảnh báo tiếp theo sẽ gây ra các hạn chế được áp dụng lâu hơn.
Chú thích
Các hành động cảnh báo chỉ được áp dụng khi vượt qua ngưỡng điểm. Nếu bạn xác định hành động cảnh báo mới (hoặc thay đổi ngưỡng điểm của hiện tại), người dùng đã có nhiều hơn số điểm đó sẽ không có hành động được áp dụng cho đến khi điểm của họ giảm xuống dưới ngưỡng và sau đó tăng lên trên ngưỡng đó một lần nữa.
Cấm người dùng
Như một khu nghỉ mát cuối cùng cho hầu hết các tình huống kỷ luật, bạn có thể cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn một người dùng khỏi trang web của mình. Người dùng bị cấm sẽ nhận được thông báo lỗi trên mỗi trang của diễn đàn XenForo của bạn, cho biết họ bị cấm và nếu có liên quan, chi tiết về thời điểm lệnh cấm sẽ được dỡ bỏ và lý do cấm.

Người dùng bị cấm không được bao gồm trong số lượng thành viên và không hiển thị trong danh sách thành viên hoặc tìm kiếm. Ngoài ra, các trang hồ sơ của người dùng bị cấm chỉ có thể truy cập được bởi Administrator.

Theo mặc định, không có dấu hiệu nào cho thấy thành viên đã bị cấm. Nếu muốn, một nhóm người dùng có thể được tạo riêng cho mục đích này, với ưu tiên kiểu dáng hiển thị thích hợp được đặt để đảm bảo nó ghi đè bất kỳ nhóm nào khác mà người dùng là thành viên. Để bật tính năng này, hãy xác định nhóm và định cấu hình tùy chọn Add user group on ban khi cần.

Moderator cũng có thể cấm và bỏ cấm người dùng nếu họ được cấp quyền Ban users.

Ngoài ra, các dải IP cụ thể có thể bị cấm. Các IP bị cấm sẽ không thể truy cập bất kỳ trang nào trong diễn đàn XenForo của bạn.

Không khuyến khích người dùng
Đôi khi, cấm một người có thể không hoàn toàn hiệu quả. Với thiết kế của trình duyệt, thật dễ dàng cho người dùng có vấn đề đăng ký tài khoản mới. Không khuyến khích làm cho việc sử dụng trang web chậm và khó chịu cho người dùng có vấn đề, do đó cuối cùng họ sẽ bỏ cuộc và rời đi.

Người dùng có thể không được khuyến khích bằng cách chỉnh sửa người dùng trong control panel và bật tùy chọn Discouraged. Hành vi của hệ thống Discouragement có thể được kiểm soát bởi tùy chọn trong nhóm User discouragement and discipline.

Ngoài ra, các dải IP cụ thể có thể không được khuyến khích. Điều này giúp đảm bảo rằng hành vi được duy trì ngay cả khi người dùng được nhắm mục tiêu không đăng nhập.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Navigation (Điều hướng)[/H3]
Trên tất cả các trang cài đặt XenForo của bạn, bên dưới hình ảnh logo trong header, bạn sẽ tìm thấy một dải liên kết, mỗi liên kết dẫn đến một khu vực khác của trang web hoặc mở ra menu chứa các liên kết bổ sung.

Dải liên kết này được gọi là Public Navigation (Điều hướng chung), và được điều khiển bằng các công cụ được cung cấp trong phần Setup của control panel.

Public Navigation (Điều hướng chung)
Các khái niệm
Điều hướng được chia thành top-level navigationsub-navigation. Mục Top level navigation sẽ xuất hiện trong dải liên kết trên cùng trong header trang web của bạn, trong khi các liên kết sub-navigation sẽ được hiển thị bên dưới các mục top-level navigation đã được chọn.

Truy cập các khu vực khác nhau của trang web sẽ tự động chuyển đổi lựa chọn mục top-level, để hiển thị các item sub-navigation đúng ngữ cảnh cho khu vực của trang web bạn đang xem.

Các item sub-navigation có thể có các item con, sẽ được hiển thị trong các menu popup khi item cha của chúng được chọn.

Ngoài ra còn có một tập hợp các item sub-navigation không có item cha - đây là những item sẽ được hiển thị trong header khi không có item cấp cao nhất nào được chọn.

Default navigation (Điều hướng mặc định)
Khi bạn truy cập công cụ public navigation lần đầu tiên, bạn sẽ tìm thấy bố cục default navigation, bao gồm các item top-level navigation như Home, Forums, What's new, và Members.

Mỗi một trong số này là các liên kết thích hợp cho khu vực đó của trang web, ví dụ: bên trong Forums là các liên kết để tìm các chủ đề chứa các bài viết của bạn hoặc các chủ đề mà bạn bắt đầu.

Item top-level navigation Home khác Forums, ở chỗ nó không có sub-navigation và chỉ hoạt động như một liên kết đến URL bạn chỉ định trong tùy chọn Home page URL của các tùy chọn chính trong XenForo.

Chú thích
Mặc định các item top-level navigation kiểm soát chức năng XenForo quan trọng, vì vậy trong khi bạn có thể đổi tên và sắp xếp lại chúng, và tổ chức lại các item sub-navigation của chúng, bạn không nên loại bỏ chúng hoặc thay đổi kiểu (type) của chúng.
Chỉnh sửa và thêm các item mới
Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh public navigation, xây dựng các cây liên kết hoàn toàn phù hợp với nhu cầu cho trang web của riêng bạn.

Mức chỉnh sửa đơn giản nhất bao gồm việc chỉ cần bật và tắt các item navigation, có thể thực hiện bằng các tiện ích toggle trong danh sách navigation. Lưu ý rằng việc tắt một item navigation cũng sẽ tắt tất cả các item navigation con được gắn với nó.

Để kiểm soát thêm, nhấp vào tên của item navigation và trình soạn thảo sẽ được tải, nơi bạn có thể thay đổi tên, thứ tự hiển thị và loại của item navigation.

Navigation (Điều hướng) ID
Đây là tên nội bộ duy nhất được cung cấp cho từng item navigation. Trong khi tên không quan trọng, bạn nên chọn một tên mô tả, vì giá trị này không thể thay đổi một khi nó đã được đưa ra thiết lập ban đầu của nó.

Title (Tiêu đề)
Bạn có thể cung cấp cho các item navigation của bạn bất kỳ tên nào bạn muốn, mặc dù tiêu đề ngắn gọn, mô tả luôn tốt nhất.

Parent navigation entry (Điều hướng gốc ban đầu)
Nếu bạn thay đổi điều hướng gốc ban đầu cho một item, item đó sẽ trở thành item sub-navigation cho navigation gốc bạn chọn. Cẩn thận không di chuyển các công cụ quan trọng khỏi navigation gốc chính xác của chúng hoặc khách truy cập của bạn có thể thấy trang web của bạn gây nhầm lẫn khi điều hướng.

Display order (Thứ tự hiển thị)
Display order (Thứ tự hiển thị) là một số lựa chọn của bạn. Các item có giá trị thứ tự hiển thị cao sẽ hiển thị sau các item có giá trị thứ tự hiển thị thấp khi được đính kèm với cùng một item cha.

Type (Loại)
Thay đổi type (loại) của item navigation sẽ thay đổi trình soạn thảo để hiển thị các điều khiển thích hợp cho loại đã chọn.

 • Basic: một item navigation cơ bản là một liên kết đơn giản, hoặc một navigation gốc của các liên kết khác. Một text box có nhãn Link sẽ được hiển thị và liên kết phải được nhập đầy đủ http://example.com/path/to/my-page.html style URL, hoặc như một {{ link('whats-new/posts') }} style biểu hiện nếu trang đích là trang XenForo nội bộ.
 • Node: loại điều hướng đặc biệt này sẽ hiển thị node mà bạn chọn trong menu Node, cùng với một menu popup hiển thị các node nằm trong node được chọn đó. Nó có thể hữu ích cho việc cung cấp các liên kết trực tiếp đến nodes/forums có thể không dễ dàng được khám phá. Lưu ý rằng các điều khoản được áp dụng và người dùng có thể không thường xem node đã chọn hoặc bất kỳ node nào của nó sẽ không thấy node trong item navigation.
 • Callback: tùy chọn nâng cao này sẽ gọi class PHP và phương thức được chỉ định trong trường Callback. Điều này tốt nhất cho các nhà phát triển add-on.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Content (Nội dung)[/H3]
Content (Nội dung) mô tả tất cả dữ liệu do người dùng tạo trong toàn bộ hệ thống XenForo, bao gồm các chủ đề và bài đăng được tạo trong diễn đàn. Phần lớn nội dung này chia sẻ các cơ sở khác nhau để tăng cường, bao gồm gắn thẻ, biểu tượng mặt cười, thẻ và đánh dấu văn bản BB Code.

Smilies (Biểu tượng mặt cười)
Smilies (Biểu tượng mặt cười), còn được biết là emoticons là những đồ vật nhỏ có thể được sử dụng để truyền đạt cảm xúc hoặc ý nghĩa trong nội dung văn bản. Trong khi việc sử dụng đã bị giảm đi do sự ra đời của Emoji, vẫn còn một nơi cho Smilies trong các diễn đàn, nơi kết hợp các văn bản cụ thể được tự động chuyển đổi thành hình ảnh mang tính biểu tượng. Các smilie phổ biến nhất được sử dụng là sự phối hợp của :), được thay thế bằng biểu tượng khuôn mặt tươi cười.

XenForo đi kèm với một bộ sưu tập các biểu tượng mặt cười mặc định và có thể được mở rộng để thêm bất kỳ số lượng biểu tượng mặt cười nào khác phù hợp với nhu cầu của diễn đàn của bạn. Trình quản lý smilie có thể được tìm thấy trong phần Content (Nội dung) của admin control panel.

Trình quản lý Smilie
Tất cả các biểu tượng mặt cười hiện có sẵn để sử dụng được liệt kê trong trình quản lý smilie, cùng với tên của chúng và bất kỳ kết hợp văn bản nào có thể được sử dụng để kích hoạt chúng. Ví dụ: biểu tượng mặt cười Smile có thể được kích hoạt với bất kỳ :), :) hoặc :).

Bạn có thể xóa các biểu tượng mặt cười cá nhân khỏi hệ thống bằng cách sử dụng biểu tượng xóa hoặc có thể chỉnh sửa chúng bằng cách nhấp vào tên của chúng. Bạn có thể thêm biểu tượng mặt cười mới bằng cách nhấp vào nút Add smilie trên đầu của trang.

Categories (Chuyên mục)
Để dễ quản lý, các biểu tượng mặt cười trong XenForo có thể được gắn vào các chuyên mục smilie và trình quản lý sẽ hiển thị tất cả các biểu tượng mặt cười của bạn trong các chuyên mục tương ứng nếu bạn chọn sử dụng hệ thống này.

Import và export (Nhập và Xuất)
Nếu bạn đã xây dựng được một bộ sưu tập lớn các biểu tượng mặt cười và bạn muốn chia sẻ chúng, bạn có thể sử dụng công cụ Export trong trình quản lý smilie để làm như vậy. Tương tự, nếu bạn đã có được một bộ sưu tập các biểu tượng mặt cười từ một nguồn khác, bạn có thể nhập chúng vào hệ thống XenForo của riêng bạn bằng cách sử dụng công cụ Import, có sẵn trong menu drop-down trong thanh điều khiển với Add smilie.

Trình biên tập Smilie
Trong trình biên tập smilie, bạn có thể thực hiện tất cả các thay đổi cần thiết cho biểu tượng mặt cười của mình. Các điều khiển quan trọng nhất, không rõ ràng được mô tả ở đây:

Text to replace (Văn bản để thay thế)
Sử dụng hộp này để nhập các kết hợp văn bản mà bạn muốn thay thế bằng biểu tượng smilie này. Nếu bạn muốn có nhiều kết hợp văn bản áp dụng cho một smilie, nhập từng chữ trên một dòng trong text box (hộp văn bản).

Chú thích
Văn bản kết hợp thành Smilies phải là duy nhất. Nếu bạn cố gắng áp dụng cùng một kết hợp cho nhiều hơn một smilie, hệ thống sẽ cảnh báo bạn rằng văn bản kết hợp đã được sử dụng và ngăn bạn lưu dữ liệu smilie.
Image replacement URL (URL hình ảnh thay thế)
Nhập đường dẫn đến đồ họa biểu tượng smilie của bạn trong hộp này. Sử dụng một URL tuyệt đối có thể hữu ích ở đây, nhưng nếu bạn sử dụng một URL tương đối, nó phải tương đối so với thư mục chính của XenForo (index.php).

2x image replacement URL (URL hình ảnh thay thế) phiên bản 2x
Nhiều người dùng web hiện sử dụng các thiết bị có mật độ pixel cao (nghĩ rằng iPhone có màn hình Retina) và đối với những người dùng này, đồ họa có độ phân giải bình thường có thể xuất hiện khối ô vuông và không ấn tượng. Bạn có thể sử dụng box 2x để xác định đường dẫn đến phiên bản độ phân giải cao hơn của biểu tượng smilie cho những người dùng này.

Chuyên mục Smilie, thứ tự hiển thị và Hiển thị smilie trong text editor
Các trường này kiểm soát cách trình bày smilies cho người dùng khi họ xem tất cả các mặt cười có sẵn trong trình soạn thảo văn bản và trang trợ giúp smilie:

Smilies (Biểu tượng mặt cười) với giá trị thứ tự hiển thị cao được hiển thị sau những Smilies có giá trị thứ tự hiển thị thấp hơn.

Nếu bạn muốn đính kèm một smilie vào một chuyên mục nhưng không được hiển thị trong danh sách, bạn có thể quay lại và tạo các chuyên mục mới từ trang trình quản lý.

Chú thích
Tắt Show this smilie (Hiển thị smilie này) sẽ chỉ ngăn không cho nó hiển thị trong danh sách biểu tượng mặt cười xuất hiện khi người dùng nhấp vào nút smilie trên trình chỉnh sửa văn bản, nhưng nó sẽ không ngăn được nếu người dùng nhập văn bản kết hợp thay thế của nó.
Sprite mode (Chế độ Sprite)
Trong một số trường hợp (chẳng hạn như các biểu tượng mặt cười XenForo mặc định), biểu tượng mặt cười sẽ xuất hiện như một phần của một tấm ảnh lớn, chứ không phải là hình ảnh riêng biệt, riêng lẻ. Các điều khiển chế độ sprite cho phép bạn xác định tọa độ để chọn một smilie đơn lẻ từ bên trong trang tính.

Attachments (Tệp đính kèm)
Attachments (Tệp đính kèm) là các tệp đã được tải lên cùng với bài đăng của người dùng, v.v. Chúng thường là hình ảnh, nhưng cũng có thể là tệp văn bản, v.v..

Chú thích
Bạn có thể xác định chính xác loại tệp nào có thể được tải lên dưới dạng tệp đính kèm bằng cách sử dụng tùy chọn Allowed attachment file extensions trong hệ thống tùy chọn chính của XenForo.
Trình quản lý Attachment
Trình quản lý Attachment trong phần Content (Nội dung) của admin control panel cho phép bạn xem lại và quản lý các tệp đính kèm đã được tải lên diễn đàn của bạn. Có các điều khiển đơn giản để chuyển đổi giữa các tệp đính kèm gần đây nhất và lớn nhất cũng như các điều khiển khác để cho phép bạn lọc các kết quả này xuống các loại tệp cụ thể, tên và ngày của chủ sở hữu.

Khi bạn đã tìm thấy tệp đính kèm mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể chọn xem nó ngay tại đó trong trình quản lý, để xem nó trong ngữ cảnh của nội dung lưu trữ của nó (bài đăng của người dùng mà nó được đính kèm) hoặc xóa nó.

Bạn cũng có thể xóa nhiều tệp đính kèm cùng một lúc bằng cách chọn checkbox bên cạnh từng tệp đính kèm trong trình quản lý và sau đó sử dụng điều khiển Delete ở cuối danh sách.

Hãy cẩn thận, vì một khi các tệp đính kèm đã bị xóa, chúng không thể khôi phục được và nội dung lưu trữ của chúng có thể không còn hợp lý nếu không có tệp đính kèm.

Các cài đặt khác để kiểm soát cách người dùng có thể đính kèm tệp có thể tìm thấy tại phần Attachments (Tệp đính kèm) trong hệ thống tùy chọn chính của XenForo.

Tags (Gắn thẻ)
Để giúp tổ chức diễn đàn của bạn, người dùng có thể thêm thẻ vào nội dung của họ. Các thẻ này trở thành liên kết, cho phép các chủ đề thảo luận tương tự được nhóm lại và tìm kiếm.

Quản lý Tag
Danh sách quản lý Tag liệt kê tất cả các thẻ đã được áp dụng cho nội dung trong diễn đàn của bạn, mô tả số lượng mục đã được gắn thẻ với mỗi thẻ và ngày thẻ được áp dụng gần đây nhất.

Từ đây, bạn có thể nhấp để xem tất cả nội dung được gắn thẻ bằng một thẻ cụ thể hoặc bạn có thể hợp nhất các thẻ nếu bạn quyết định rằng chúng chủ yếu là giống nhau.

Bạn cũng có thể xóa thẻ khỏi trình quản lý.
 
Phòng chát
 1. Chưa có nội dung nào, hãy là người đầu tiên !
Top