Hướng Dẫn Sử Dụng Xenforo 2 (XF2) Toàn Tập Dễ Hiểu

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Importing (Trình nhập)[/H3]
XenForo có khả năng nhập thông tin từ các diễn đàn khác, bao gồm người dùng, diễn đàn, chủ đề, bài đăng và tin nhắn riêng, cùng với nhiều dữ liệu khác.

Điều này có thể cực kỳ hữu ích nếu bạn đang di chuyển diễn đàn của mình từ một gói phần mềm khác hoặc nếu diễn đàn của bạn cần hợp nhất hoặc hấp thụ một trang web diễn đàn khác.

Trình nhập (importers) XenForo hiện được cài đặt qua một add-on riêng biệt mà bạn có thể tải xuống từ Customer area.

Tại thời điểm viết, XenForo 2 hỗ trợ nhập dữ liệu từ các nguồn sau:
 • XenForo 2
 • vBulletin 3.6 to 5.3
Chú thích
Bằng cách gián tiếp, bạn cũng có thể thu thập dữ liệu từ một số hệ thống khác bằng cách nhập vào XenForo 1.5, hiện có nhiều trình nhập hơn, và sau đó chạy nâng cấp cơ sở dữ liệu XenForo 1.5 lên phiên bản 2.
Trước khi bạn bắt đầu
Trước khi bạn bắt đầu nhập, có một số cân nhắc và các bước chuẩn bị mà bạn có thể muốn thực hiện trước quá trình định cấu hình. Các bước này khác nhau tùy thuộc vào hệ thống mà bạn sẽ nhập và được mô tả trong ghi chú của trình nhập cụ thể theo hệ thống phía dưới.

Chọn trình nhập
Bạn có thể bắt đầu hệ thống nhập bằng cách nhấp vào Import data, trong phần Tools của admin control panel XenForo.

Trên trang này, bạn sẽ được yêu cầu chọn nguồn nhập. Các nguồn được liệt kê được nhóm theo hệ thống mà chúng được thiết kế để nhập.

Chú thích
Vào thời điểm viết bài, tất cả các trình nhập hiện tại đều nhắm mục tiêu chính là XenForo, nhưng trong thời gian có thể có các trình nhập nhắm mục tiêu đến XenForo Media Gallery, XenForo Resource Manager hoặc thậm chí các add-on của bên thứ ba.
Khi bạn đã chọn một trình nhập khớp với dữ liệu nguồn bạn muốn nhập, hãy nhấp vào nút Continue.

Cấu hình nhập
Mỗi trình nhập xác định các yêu cầu riêng của mình và sẽ trình bày cho bạn một loạt các biểu mẫu để hoàn thành nhằm thu thập thông tin cần thiết để tiếp tục. Nói chung, điều này sẽ liên quan đến các chi tiết kết nối cơ sở dữ liệu cho hệ thống nguồn.

Một số trình nhập sẽ cố gắng làm cho hoạt động của bạn dễ dàng hơn, bằng cách tìm kiếm tệp config cho hệ thống nguồn, giả sử rằng XenForo của bạn được cài đặt ở cùng vị trí với hệ thống nguồn trước đây. Nếu tìm thấy tệp config, hệ thống nhập sẽ cố gắng điền vào càng nhiều trường biểu mẫu càng tốt với dữ liệu từ tệp config.

Sau khi bạn đã hoàn thành các chi tiết cần thiết, hãy nhấp vào nút Continue và trình nhập sẽ cố gắng kết nối với cơ sở dữ liệu nguồn. Nếu kết nối thành công được thực hiện, hệ thống sẽ có thể tiếp tục. Nếu không, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi có thể giúp bạn chẩn đoán sự cố kết nối.

Chọn bước nhập
Trên trang tiếp theo, bạn sẽ thấy một danh sách các bước mà trình nhập có thể chạy, mỗi bước tương ứng với một kiểu dữ liệu khác nhau. Một số bước phụ thuộc vào các bước khác - ví dụ, bài viết không thể được nhập mà không có chủ đề và không thể nhập chủ đề mà không có diễn đàn.

Mặc dù phụ thuộc vào bước, tuy nhiên bạn vẫn có thể bỏ chọn các bước mà bạn muốn bỏ qua - ví dụ bạn có thể muốn nhập người dùng nhưng không bận tâm đến avatar của họ.

Chú thích
Khi quá trình nhập đã bắt đầu, bạn không thể quay lại và thay đổi các bước bạn muốn nhập. Đảm bảo rằng bạn đã chọn tất cả các bước bạn muốn nhập trước khi thiết lập hệ thống đang chạy.
Giữ lại ID nội dung
Tùy chọn đầu tiên là quyết định xem bạn có muốn Giữ lại ID nội dung. Tùy chọn này chỉ có thể được sử dụng trên cài đặt XenForo hoàn toàn trống, không có chủ đề và bài đăng. Cài đặt sẽ cố gắng giữ lại ID của dữ liệu được nhập, sao cho chủ đề có ID là 2563 trong cơ sở dữ liệu nguồn sẽ được nhập với ID là 2563 trong cơ sở dữ liệu XenForo.

Nếu Giữ lại ID nội dung không được chọn, dữ liệu sẽ được nhập với các ID tuần tự không khớp với cơ sở dữ liệu nguồn. Đây là tùy chọn mặc định và trong hầu hết các trường hợp, nhanh hơn và đáng tin cậy hơn.

Đừng lo lắng về các liên kết hiện có trong công cụ tìm kiếm, v.v.. trỏ đến URL bằng cách sử dụng ID nguồn cũ. Nhiều trình nhập cung cấp redirection scripts (tập lệnh chuyển hướng) có thể liên tục chuyển hướng lượt truy cập đến các trang cũ trong hệ thống nguồn của bạn tới các trang mới tương ứng của chúng trong XenForo.

Nhập bảng nhật ký
Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp tên của bảng cơ sở dữ liệu có thể được sử dụng để lưu trữ nhật ký nhập. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tên bảng cơ sở dữ liệu hợp lệ nào, miễn là bảng không tồn tại hoặc là một bảng trống.

Chúng tôi đề xuất tên chỉ sử dụng chữ thường, chữ số và dấu gạch dưới, chẳng hạn như import_log.

Nếu bảng không tồn tại, hệ thống sẽ cố gắng tạo ra nó. Nếu nó tồn tại nhưng đã chứa dữ liệu, bạn nên chạy truy vấn TRUNCATE TABLE your_table_name;, giả sử rằng bạn chắc chắn dữ liệu chứa trong bảng your_table_name được phép xóa.

Khi bạn đã hoàn tất biểu mẫu thành công, hãy nhấn nút Continue...

Bước cấu hình
Trong một số trường hợp, một số bước sẽ yêu cầu cấu hình bổ sung trước khi quá trình nhập có thể bắt đầu.

Nếu hệ thống nhập người dùng, bạn thường sẽ được hỏi xem bạn có muốn tự động hợp nhất người dùng với cùng một địa chỉ email hay không hay bạn muốn hợp nhất người dùng có cùng tên người dùng không. Các tùy chọn này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang nhập vào cài đặt XenForo đã có sẵn và có một bộ sưu tập người dùng.

Bạn nên bật các tùy chọn hợp nhất người dùng này, đặc biệt là tùy chọn cùng một email, vì rất có khả năng hai người dùng có cùng địa chỉ email trên thực tế là cùng một người. Cho dù bạn có bật tùy chọn cùng tên người dùng phụ thuộc vào việc bạn có biết rằng một số người dùng trong cơ sở dữ liệu nguồn của bạn chia sẻ tên với người dùng trong cơ sở dữ liệu XenForo của bạn và trên thực tế, cùng một người dùng.

Ví dụ: nếu cài đặt XenForo của bạn có người dùng được gọi là 'Admin', và cơ sở dữ liệu nguồn của bạn cũng vậy, tùy chọn hợp nhất sẽ nhập tất cả dữ liệu thuộc về 'Admin' trong hệ thống nguồn dưới dạng dữ liệu thuộc về 'Admin' trong cài đặt XenForo của bạn, thay vì tạo người dùng 'Admin2' và phân bổ tất cả các chủ đề và bài đăng cho họ.

Tùy thuộc vào hệ thống nguồn, các bước khác có thể cần cấu hình. Ví dụ: trình nhập vBulletin cần bạn xác minh vị trí avatar và tệp đính kèm của bạn nếu chúng không được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Đôi khi, hệ thống sẽ thực hiện phỏng đoán tốt nhất, dựa trên thông tin mà nó có thể truy lục từ cơ sở dữ liệu, nhưng điều này thường cần phải được kiểm tra kỹ để đảm bảo rằng thông tin là chính xác trước khi bắt đầu nhập. Hầu hết các trình nhập sẽ thực hiện kiểm tra nhiều lỗi khi cần thiết để đảm bảo nhập thành công trước khi cho phép bạn tiếp tục.

Khi các bước của bạn được định cấu hình, hãy nhấp vào nút Continue.

Chạy trình nhập
Sau khi hoàn tất cấu hình thành công, trình nhập sẽ sẵn sàng chạy.

Cảnh báo
Luôn luôn thực hiện một sao lưu đầy đủ của cơ sở dữ liệu XenForo của bạn cùng với thư mục data và internal_data trước khi chạy một lần nhập. Cơ sở dữ liệu nguồn và tệp nguồn của bạn sẽ không bao giờ được sửa đổi, nhưng bản sao lưu cơ sở dữ liệu và tệp XenForo của bạn cung cấp cho mạng an toàn trong trường hợp quá trình nhập sai và bạn cần phải bắt đầu lại. Cũng là một ý tưởng hay để đóng các diễn đàn của bạn (sử dụng tùy chọn Board active) trong suốt quá trình nhập.
Có hai cách để chạy quá trình nhập, hoặc thông qua trình duyệt web của bạn trong admin control panel hoặc qua dòng lệnh/terminal được kết nối với máy chủ web của bạn qua SSH hoặc tương tự.

Phương thức nhập dòng lệnh (CLI) là nhanh hơn đáng kể so với phương pháp trình duyệt, nhưng yêu cầu bạn có quyền truy cập shell vào máy chủ của mình để chạy lệnh.

Browser importer (Duyệt trình nhập)
Nếu bạn chọn tùy chọn Browser importer (Duyệt trình nhập), chỉ cần nhấp vào nút Start import và làm theo lời nhắc trên màn hình cho đến khi quá trình nhập hoàn tất. Bạn sẽ thấy các bộ đếm tăng dần cho mỗi bước khi nó chạy, điều này có thể cung cấp cho bạn một số dấu hiệu về thời gian còn lại để quá trình nhập của bạn hoàn tất.

Bạn sẽ cần phải nhắc trình duyệt tiếp tục bước tiếp theo mỗi lần hoàn thành bước trước.

Trình nhập CLI
Để chạy Trình nhập CLI, bạn sẽ cần phải để trình duyệt web của bạn mở trên trang Start import, và đăng nhập vào máy chủ web của bạn bằng cách sử dụng SSH hoặc một phương pháp tương tự cho phép bạn chạy các lệnh trực tiếp trên máy chủ của bạn.

Sau khi đăng nhập, thay đổi thư mục làm việc hiện tại vào thư mục trong cài đặt XenForo của bạn, ví dụ /var/www/public/. Bạn sẽ biết rằng bạn đang ở trong thư mục chính xác, bởi vì nó sẽ chứa một tập tin gọi là cmd.php.

Chúng tôi sẽ sử dụng tệp cmd.php để chạy quá trình nhập, sử dụng lệnh sau:

php cmd.php xf:import

Nhập lệnh này và nhấn phím enter và quá trình nhập sẽ bắt đầu. Tất cả các bước sẽ chạy tuần tự và không bị gián đoạn, hiển thị cho bạn chỉ báo tiến trình cho từng bước.

Chú thích
Cả Browser importer và Trình nhập CLI có thể được tiếp tục nếu chúng bị gián đoạn vì bất kỳ lý do gì. Mặc dù bạn nên nhắm đến việc cho phép các quy trình hoàn thành mà không bị gián đoạn, vì một số dữ liệu có thể bị mất, bạn có thể tiếp tục quá trình nhập bằng cách nhấp vào Tools > Import data trong admin control panel, hoặc chạy lại lệnh CLI lần nữa.
Hoàn thành việc nhập
Khi quá trình nhập đã chạy, thông qua trình duyệt hoặc dòng lệnh, bạn sẽ được đưa đến trang Complete import, hoặc được chuyển hướng để làm mới trình duyệt của bạn đến trang Complete import được hiển thị.

Tại đây, bạn sẽ thấy bản tóm tắt tất cả các bước được chạy, cùng với thời gian thực hiện để chạy từng bước và số lượng mục được nhập bởi mỗi bước.

Chỉ có một điều còn lại trước khi dữ liệu đã nhập của bạn sẵn sàng để được sử dụng, đó là một rebuild tất cả các bộ nhớ cache mà XenForo sử dụng. Chúng sẽ được tạo khi bạn nhấn nút Complete import. Quá trình này có thể mất vài phút để hoàn thành, tùy thuộc vào khối lượng dữ liệu đã được nhập và lượng dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu XenForo của bạn.

Redirection (Chuyển hướng)
Một số trình nhập cung cấp redirection scripts (tập lệnh chuyển hướng), được thiết kế để ngồi ở vị trí của phần mềm gốc của bạn và chặn yêu cầu nội dung từ hệ thống nguồn đó.

Sau đó, các tập lệnh chuyển hướng có thể truy vấn bảng mà bạn đã xác định là import log table (bảng nhật ký nhập) để có được URL cần thiết cho nội dung trong cài đặt XenForo của bạn tương ứng với dữ liệu được yêu cầu bởi URL gốc.

Các tập lệnh chuyển hướng liền mạch khách truy cập đến nội dung mới, trong khi gửi HTTP header cho trình duyệt biết rằng nội dung đã chuyển vĩnh viễn sang một vị trí mới.

HTTP header chuyển hướng vĩnh viễn này cho phép các công cụ tìm kiếm tìm thấy bất kỳ nội dung nào họ đã index trước đó từ phần mềm gốc của bạn và họ sẽ cập nhật URL của họ để trỏ đến vị trí mới.

Redirection (Chuyển hướng) cho vBulletin
XenForo 2.0.2 với một hệ thống chuyển hướng mới nhằm mục đích nỗ lực thiết lập chuyển hướng. Bạn có thể đọc nó ở đây:
Tốc độ nhập
Mặc dù các trình nhập có thể lấy dữ liệu từ máy chủ từ xa, nhưng độ trễ mạng sẽ là yếu tố quan trọng trong các trường hợp này, do thực tế là mỗi bước nhập có thể chạy vài nghìn truy vấn để tìm nạp và nhập dữ liệu.

Thời gian chờ đợi cho dữ liệu được lấy qua thậm chí một mạng cục bộ rất nhanh sẽ dẫn đến việc giảm tốc độ lớn so với việc nhập được thực hiện trên một máy chủ duy nhất.

Để có quy trình nhập nhanh nhất có thể, hãy sao lưu cơ sở dữ liệu và tệp trên máy chủ của bạn rồi thực hiện nhập trên máy chủ nhanh nhất có thể có cho bạn, với cả cơ sở dữ liệu nguồn và đích và tệp nằm trên máy chủ đó. Khi quá trình nhập hoàn tất, bạn có thể triển khai cơ sở dữ liệu và tệp kết quả đến môi trường sản xuất trực tiếp của mình.

Ghi chú của trình nhập cụ thể cho hệ thống
Trước khi bạn chọn và cấu hình một trình nhập, bạn nên đọc bất kỳ ghi chú nào có sẵn cho trình nhập bạn định sử dụng, để chuẩn bị tốt nhất cho cài đặt XenForo của bạn để nhận dữ liệu được nhập.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Nhập ghi chú: vBulletin[/H3]
Các ghi chú sau đây là phổ biến cho tất cả các hệ thống nhập vBulletin. Ngoài ra còn có các ghi chú dành riêng cho phiên bản, mô tả các bước chuẩn bị mà bạn có thể thực hiện cho các phiên bản vBulletin cá nhân.

Forums (Diễn đàn)
Khi nhập diễn đàn từ vBulletin, bạn có thể đặt toàn bộ cây diễn đàn được nhập vào một node cha đơn. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang nhập diễn đàn vBulletin vào một diễn đàn XenForo hiện có với cấu trúc forum/node của riêng nó đang được sử dụng.

Hệ thống cấu hình của trình nhập sẽ hiển thị danh sách hiện tại các forum/node đã tồn tại trong cài đặt XenForo, trong đó cấu trúc diễn đàn vBulletin có thể được nhập, vì vậy nếu bạn định sử dụng cài đặt này, bạn nên đảm bảo rằng bạn đã tạo node (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng loại node Category) mà cấu trúc vBulletin của bạn sẽ được nhập trước để bắt đầu quá trình định cấu hình của trình nhập, để nó xuất hiện trong danh sách các node có sẵn.Nếu bạn không muốn nhập cấu trúc diễn đàn vBulletin vào một node cha, bạn có thể bỏ qua cài đặt này hoàn toàn.

Avatars and attachments (Ảnh đại diện và tệp đính kèm)
Nếu hệ thống vBulletin của bạn lưu trữ attachments (tệp đính kèm) hoặc avatars (Ảnh đại diện) trong hệ thống tệp thay vì cơ sở dữ liệu, bạn sẽ cần phải cung cấp đường dẫn hệ thống đầy đủ đến các thư mục chứa tệp đính kèm và hình đại diện của bạn. Thông thường, các đường dẫn này theo các mẫu sau:

 • /path/to/vbulletin/customavatars
 • /path/to/vbulletin/attachments
Nếu trình nhập phát hiện tệp đính kèm và hình đại diện của bạn được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thì không cần cấu hình.Custom FAQ pages (Tùy chỉnh trang FAQ)
Bất kỳ trang FAQ tùy chỉnh nào tồn tại trong cài đặt vBulletin của bạn đều có thể được nhập vào XenForo dưới dạng help pages (Trang trợ giúp), hoặc như là một node trang.

Chú thích
Nhập các trang FAQ vBulletin như các trang trợ giúp của XenForo phù hợp với mục đích sử dụng của chúng, nhưng bất kỳ mối quan hệ cha/con nào giữa các trang FAQ sẽ bị mất. Nếu cấu trúc cha/con là quan trọng, bạn nên chọn nhập trang FAQ làm node trang thay thế.
Nếu bạn quyết định nhập chúng dưới dạng node trang, bạn cũng có thể chọn nhập tất cả các node đó vào một node cha, để ngăn chúng nằm rải rác giữa các node hiện có của bạn. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các node hiện có để bạn có thể nhập các trang, vì vậy nếu bạn muốn nhập chúng vào một node mới, bạn nên tạo node mới này trước khi bắt đầu quá trình nhập - xem phần trên importing forums (nhập diễn đàn) để biết thêm chi tiết.Notices (Thông báo)
Thông báo của vBulletin sẽ được nhập vào XenForo dưới dạng notices (Thông báo). Notices (Thông báo) được chia thành các thông báo liên tục và không liên tục, tùy thuộc vào các tùy chọn mà chúng được cấu hình trong vBulletin.

Hệ thống nhập sẽ cho phép bạn nhập từng loại thông báo dưới dạng chế độ Block, Scrolling hoặc Floating.Smilies (Biểu tượng mặt cười)
Thay vì cố gắng tự động nhập biểu tượng mặt cười vBulletin, trình nhập sẽ tạo một tệp XML nhập smilie theo định dạng XenForo và sau đó lưu trữ tệp đó ở một vị trí được quét bởi hệ thống smilie của XenForo.

Bạn có thể chỉ định tên tệp, nhưng tên mặc định, dựa trên tên của cơ sở dữ liệu mà bạn đang nhập, thường là tùy chọn tốt nhất.Sau khi quá trình nhập hoàn tất, bạn có thể truy cập XenForo smilie manager và sử dụng Import smilies tool để chọn biểu tượng mặt cười từ nguồn vBulletin mà bạn muốn nhập bằng cách sử dụng tùy chọn Import smilies from XML generated by data import system.vBulletin 3 và 4 với Blog
Blog
Blog của người dùng cá nhân sẽ được nhập dưới dạng node loại forum chứa các chủ đề tương ứng với các mục nhập từ blog, với các câu trả lời tương ứng với các nhận xét trên blog.

Mỗi node loại forum sẽ có permissions (quyền) Post new thread (Đăng chủ đề mới) giới hạn đối với người dùng có các mục blog được chứa trong node loại forum đó.Bạn phải chọn một node hiện có trong đó các diễn đàn blog-esque này sẽ được tạo và nếu một node thích hợp không tồn tại, bạn nên tạo một node (chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng node loại category) trước khi bắt đầu quá trình nhập để có thể được chọn trong giai đoạn cấu hình nhập.

Blog attachments (Tệp đính kèm trong blog)
Như với attachments and avatars (tệp đính kèm và ảnh đại diện), nếu tệp đính kèm blog của bạn được lưu trữ trong hệ thống tệp chứ không phải cơ sở dữ liệu, bạn phải cung cấp đường dẫn hệ thống tệp đầy đủ vào thư mục tệp đính kèm blog của bạn trong quá trình định cấu hình nhập.

vBulletin 4 với Blog
Blog attachments (Tệp đính kèm trong blog)
vBulletin 4 sử dụng một hệ thống khác với vBulletin 3 để lưu trữ các tập tin đính kèm blog. Một bước nhập riêng biệt là bắt buộc để nhập các tệp đính kèm này, sau khi bất kỳ tệp đính kèm blog kiểu vBulletin-3 nào đã được nhập.

Nếu các tệp đính kèm này được lưu trữ trong hệ thống tệp chứ không phải cơ sở dữ liệu, thì đường dẫn đầy đủ đến thư mục đính kèm chính là bắt buộc ở đây. Nó sẽ sử dụng cùng đường dẫn như được sử dụng bởi hệ thống tệp đính kèm chính, nhưng được trình bày dưới dạng một tùy chọn riêng biệt trong trường hợp không chắc chắn mà bạn muốn nhập tệp đính kèm của blog chứ không phải chủ đề và bài đăng.

vBulletin 5
Forums (Diễn đàn)
vBulletin 5 lưu trữ tất cả nội dung trong cây node và cho mục đích nhập, không có sự phân biệt giữa dữ liệu và diễn đàn, chủ đề và bài đăng, blog, mục blog và nhận xét trên blog cũng như nhóm, thảo luận nhóm và trả lời.

Khi định cấu hình nhập, bạn có thể chọn nhập tất cả diễn đàn, blog và nhóm, trong trường hợp đó tất cả chúng sẽ được nhập dưới dạng diễn đàn, chủ đề và bài đăng vào cây node XenForo hoặc bạn có thể chỉ muốn nhập forum, chủ đề và bài đăng vào XenForo. • Nếu bạn chọn former, các blog và nhóm sẽ được nhập vào các node có tên 'Blog' và 'Group', như trong cấu trúc vBulletin 5.
 • Nếu bạn chọn latter, chỉ các 'channel (kênh)' là con của channel 'Forum' đó sẽ được nhập.
Chuyển hướng XenForo cho vBulletin
Sau khi bạn đã hoàn thành việc nhập vBulletin, có thể bạn sẽ muốn có bất kỳ URL nào trỏ đến cài đặt vBulletin gốc của bạn tự động chuyển hướng đến URL XenForo tương ứng.

Điều này có thể được thực hiện với nỗ lực tối thiểu, bằng cách sử dụng add-on XenForo redirects for vBulletin (Chuyển hướng XenForo cho vBulletin), bắt đầu với XenForo từ phiên bản 2.0.2.

Để sử dụng hệ thống, hãy bắt đầu bằng cách cài đặt add-on, có thể được thực hiện từ phần 'Add-ons' của admin control panel.

Tiếp theo, tiến hành ngay lập tức phần Options của control panel, và điều hướng đến nhóm tùy chọn vBulletin import mới được thêm.

Bên trong nhóm này, bạn sẽ tìm thấy một tùy chọn gọi là vBulletin import log table. Sử dụng menu drop-down để chọn bảng trong cơ sở dữ liệu mà bạn đã tạo trong quá trình nhập để hoạt động như nhật ký nhập. Bảng này chứa tất cả các thông tin cần thiết để ánh xạ các URL cũ tới các URL XenForo mới.Ngay sau khi bạn lưu tùy chọn, hệ thống chuyển hướng sẽ kích hoạt.

Chú thích
Điều quan trọng là đặt bảng nhật ký nhập ngay khi bạn cài đặt add-on chuyển hướng, vì bạn sẽ nhanh chóng bắt đầu nhận lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không đặt tùy chọn, nhật ký lỗi máy chủ của bạn sẽ nhanh chóng lấp đầy với cảnh báo về tùy chọn không được định cấu hình.
XenForo tại cùng một URL như vBulletin
Nếu cài đặt XenForo của bạn về cơ bản ghi đè cài đặt vBulletin, và đặt tại cùng một URL (tức là: diễn đàn vBulletin tại http://example.com/forums và XenForo cũng tại http://example.com/forums), không có gì để làm cho các chuyển hướng của bạn hoạt động.

XenForo và vBulletin tại các URL khác nhau
Nếu cài đặt vBulletin của bạn ở một vị trí khác với XenForo, (Ví dụ: vBulletin tại http://example.com/old-forums và XenForo tại http://example.com/new-forums), thì bạn có thêm một ít việc phải làm.

Bên trong thư mục src/addons/XF301VB/SourceLocation/, bạn sẽ tìm thấy các tập tin index.php và htaccess.txt. Bạn sẽ cần phải sao chép cả hai tập tin này vào thư mục mà trong đó cài đặt vBulletin của bạn ở đó.

Khi đó, đổi tên htaccess.txt thành .htaccess và mở index.php trong trình soạn thảo văn bản. Với nội dung như sau:
Mã:
<?php

// Enter the full path to your XenForo directory here:
$dir = '/home/username/public_html/xenforo2';

require($dir . '/src/XF.php');

XF::start($dir);
XF::runApp('XF301VB\Pub\App');
Chỉ cần thay thế giá trị của $dir với đường dẫn đầy đủ đến thư mục XenForo của bạn, để script biết nơi để tìm cài đặt XenForo của bạn, sau đó lưu tệp.

Ví dụ:

$dir = '/users/example-user/htdocs/new-forums';

Chú thích
Việc sử dụng .htaccess ở đây giả định rằng máy chủ web của bạn đang chạy Apache hoặc một số hệ thống khác hiểu cú pháp mod_redirect của Apache. Nếu bạn đang sử dụng Nginx hoặc hệ thống khác, bạn chỉ cần sao chép bất kỳ cấu hình nào bạn có tại XenForo's own friendly URLs (URL thân thiện của XenForo) và áp dụng nó vào thư mục vBulletin của bạn.
Testing (Kiểm tra)
Sau đó, bạn có thể kiểm tra chuyển hướng bằng cách tìm kiếm Google hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm nào khác cho nội dung mà bạn biết đã tồn tại trên cài đặt vBulletin của mình và kiểm tra xem chúng có chuyển hướng đúng đến vị trí mới của chúng trong cài đặt XenForo của bạn hay không.

Cảnh báo
Nếu bạn từng xóa hoặc xóa sạch bảng nhật ký, các chuyển hướng sẽ ngay lập tức và không thể khắc phục được. Không xóa bảng!
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Nhập ghi chú: IPS[/H3]
Ghi chú cho IPS để nhập vào XenForo 2 sẽ làm như sau.

Tại thời điểm này, việc nhập từ các sản phẩm IPS sang XenForo 2 có thể đạt được bằng cách nhập vào XenForo 1.5, và sau đó nâng cấp cài đặt XenForo 1.5 lên XenForo 2.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Tùy chọn Config.php[/H3]
Tất cả thông tin XenForo cần kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn nằm trong tệp src/config.php.

Tùy thuộc vào cách bạn đã cài đặt XenForo, config.php có thể đã tạo bằng cách sao chép nội dung của bản gốc tệp src/config.php.default, hoặc Trình cài đặt XenForo có thể đã tạo ra cho bạn.

Thông thường, tệp config chỉ chứa một số cài đặt, chỉ đủ để cho phép XenForo hoạt động, nhưng có nhiều tùy chọn bổ sung mà bạn có thể thêm để thay đổi cách mà XenForo hoạt động.

Cảnh báo
Các tùy chọn này kiểm soát chức năng cơ bản của cài đặt XenForo và cấu hình không chính xác có thể khiến trang web của bạn không thể hoạt động. Nếu bạn gặp sự cố, hãy hoàn tác các thay đổi config.php của bạn và thử lại.
Các biến trong config.php
Sau đây là danh sách tất cả các cài đặt có thể được kiểm soát thông qua config.php. Các tên biến này phải được nhập chính xác như được hiển thị ở đây hoặc cài đặt sẽ bị bỏ qua. Tên và giá trị biến là phân biệt chữ hoa chữ thường.

Trong mỗi trường hợp, tên biến được hiển thị với giá trị mặc định của nó, ví dụ:

$config['variableName'] = 'default-value';

Kết nối cơ sở dữ liệu
 • $config['db']['host'] = 'localhost';
 • $config['db']['port'] = 3306;
 • $config['db']['socket'] = null;
Tên hoặc địa chỉ IP, port và socket của máy chủ cơ sở dữ liệu lưu trữ cơ sở dữ liệu XenForo của bạn. Thông tin này sẽ được nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cung cấp cho bạn.

 • $config['db']['username'] = '';
 • $config['db']['password'] = '';
 • $config['db']['dbname'] = '';
Tên người dùng và mật khẩu bạn sử dụng để kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn và tên của cơ sở dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ của bạn trong đó diễn đàn của bạn được cài đặt.

Hỗ trợ toàn bộ unicode / emoji
 • $config['fullUnicode'] = false;
Cài đặt này cho XenForo biết bạn có thực hiện các bước cần thiết để hỗ trợ đầy đủ unicode trong nội dung diễn đàn của bạn hay không. Toàn bộ unicode được sử dụng để hỗ trợ việc sử dụng Emoji trong văn bản.

Nếu cài đặt XenForo của bạn bắt đầu ở phiên bản 2, thay vì nâng cấp từ XenForo 1, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ có định dạng unicode đầy đủ và bạn có thể thiết lập cài đặt này cùng với giá trị true trong tệp config.php của bạn.

Nếu cài đặt XenForo của bạn đã được nâng cấp từ XenForo 1, bạn sẽ cần phải chạy quá trình chuyển đổi unicode trước khi bạn có thể sử dụng unicode đầy đủ, và thiết lập này nên được để lại false cho đến khi bạn làm như vậy.

Chú thích
Hỗ trợ unicode đầy đủ yêu cầu ít nhất MySQL 5.5.

Tùy chọn nâng cao
Các tùy chọn này không được bao gồm như là tiêu chuẩn trong config.php, bởi vì đối với hầu hết các phần, XenForo sẽ sử dụng các giá trị mặc định. Nếu bạn quyết định sử dụng bất kỳ cài đặt nào trong số này, hãy đảm bảo kiểm tra đầy đủ hoạt động của diễn đàn của bạn trước khi rời khỏi hệ thống để chạy trong môi trường sản xuất.

Vô hiệu hóa tính năng trên toàn trang web
Một số hệ thống XenForo có thể vô hiệu hóa hoàn toàn từ tập tin config mà không cần phải đăng nhập vào Admin control panel. Thiết lập bất kỳ tùy chọn nào trong số các tùy chọn này thành false sẽ vô hiệu hóa chức năng tương ứng hoàn toàn.

Ghi chú
Nếu một hệ thống bị vô hiệu hóa thông qua tệp config.php, nó không thể được kích hoạt lại thông qua Admin control panel - chỉ một chỉnh sửa đối với tệp config sẽ khôi phục chức năng của hệ thống.
Các mô tả cho các cài đặt này mô tả những gì sẽ xảy ra nếu bạn đặt giá trị của chúng thành false.

 • $config['enableMail'] = true;
 • $config['enableMailQueue'] = true;
 • $config['enableListeners'] = true;
 • $config['enableTemplateModificationCallbacks'] = true;
 • $config['enableGzip'] = true;
 • $config['enableContentLength'] = true;
 • $config['enableTfa'] = true;
 • $config['enableLivePayments'] = true;
 • $config['enableClickjackingProtection'] = true;
 • $config['enableReverseTabnabbingProtection'] = true;
enableMail
Hoàn toàn vô hiệu hóa tất cả các tính năng gửi email trong XenForo. Sẽ không có email nào được gửi.

enableMailQueue
Vô hiệu hóa hệ thống hàng đợi email. Bất kỳ email nào còn lại trong hàng đợi sẽ không được gửi và bất kỳ email mới nào đều được gửi ngay sau khi được tạo, thay vì được xếp hàng đợi để gửi hàng loạt.

enableListeners
Vô hiệu hóa tất cả code event listeners trong XenForo. Điều này chủ yếu sẽ tắt tất cả các chức năng bổ trợ và có thể hữu ích cho việc khôi phục quyền truy cập vào hệ thống và control panel của bạn nếu một add-on bị lỗi và làm hỏng khả năng của bạn.

enableTemplateModificationCallbacks
Vô hiệu hóa khả năng template modifications để thực hiện thao tác của chúng bằng cách sử dụng callback PHP. Tương tự như enableListeners, chuyển đổi này có thể được sử dụng để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống được hiển thị không thể hoạt động bằng callback.

enableGzip
Theo mặc định, XenForo sẽ nén output HTML và CSS cuối cùng của các trang mà nó tạo ra bằng cách sử dụng hệ thống nén gzip, sau đó được giải nén ẩn bằng trình duyệt của khách truy cập khi dữ liệu được nhận. Điều này có thể tăng tốc đáng kể thời gian tải trang, nhưng nếu bạn muốn tắt tính năng này và có HTML và CSS được gửi dưới dạng văn bản thuần không nén, hãy tắt cài đặt này.

enableContentLength
Thông thường, XenForo sẽ gửi Content-Length HTTP header. Trong một số cấu hình máy chủ, nội dung có thể được sửa đổi giữa XenForo gửi nó và nó được nhận bởi người dùng cuối. Trong trường hợp này, Content-Length header có thể không được cập nhật chính xác nên nó sẽ bị vô hiệu hóa.

enableTfa
Vô hiệu hóa two-factor authentication (xác thực hai yếu tố) (2FA), hệ thống khiến người dùng cần phải đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu và một phần thông tin bổ sung, chẳng hạn như code từ điện thoại của họ. Hữu ích nếu bạn mất quyền truy cập vào admin control panel của mình hoặc nếu bạn muốn ngăn chặn bất kỳ người dùng nào sử dụng 2FA ở tất cả.

enableLivePayments
Với tính năng này bị vô hiệu hóa, sẽ không có khoản thanh toán nào được xử lý. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ không được liên lạc và sẽ không có giao dịch nào được thực hiện. Hữu ích khi chạy một trang thử nghiệm với một bản sao của một cơ sở dữ liệu trực tiếp.

enableClickjackingProtection
Thông thường, XenForo gửi X-Frame-Options HTTP header với một giá trị SAMEORIGIN như một phương tiện để ngăn chặn nhấp chuột từ các tập lệnh độc hại.

Khi được bật, tùy chọn này ngăn chặn các cuộc tấn công nhấp chuột bằng cách đặt diễn đàn của bạn vào iframe và lừa người dùng nhấp vào nội dung nào đó. Tuy nhiên, điều này cũng có thể vô hiệu hóa việc sử dụng hợp lệ các iframe nhúng. Chỉ tắt tính năng này nếu bạn hiểu ý nghĩa.

enableReverseTabnabbingProtection
Khi được bật, tùy chọn này ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo dựa trên tabnabbing được kích hoạt khi người dùng của bạn nhấp vào liên kết đến các trang web bên ngoài. Tuy nhiên, việc bảo vệ này có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ bên ngoài dựa vào việc thay đổi cách các nhấp chuột liên kết được xử lý (chẳng hạn như bao gồm các liên kết affiliate). Chỉ tắt tính năng này nếu bạn hiểu ý nghĩa.

Cài đặt cookie
Nếu bạn cần định cấu hình cài đặt về cách cookie được đặt trên trình duyệt của khách truy cập, bạn có thể sử dụng các cài đặt sau nhưng bị cảnh báo, giá trị không chính xác hoặc không hợp lệ cho các cài đặt này có thể khiến bạn và khách truy cập không thể đăng nhập vào tài khoản người dùng XenForo của bạn, bao gồm cả admin control panel.

Lý do chính để thay đổi các giá trị này là để chứa nhiều cài đặt XenForo trên cùng một tên miền. Nếu bạn chỉ có một cài đặt XenForo trên tên miền của mình, bạn không cần phải thay đổi các cài đặt này.

Chỉ thay đổi các giá trị này nếu bạn thật sự cần, và bạn biết bạn đang làm gì. Nếu bạn gặp sự cố, hãy đặt lại các giá trị này về giá trị mặc định của chúng.

 • $config['cookie']['prefix'] = 'xf_';
Tất cả các cookie được xác định theo tên, và tên của các tập tin cookie được thiết lập bởi XenForo thường có tiền tố với xf_ để cho phép chúng được phân biệt với các cookie được thiết lập bởi các hệ thống khác. Một hệ quả của việc thay đổi giá trị này là nó sẽ đặt lại thiết lập Remember me cho tất cả khách truy cập đã đăng nhập của bạn, những người sẽ cần đăng nhập lại vào lần truy cập tiếp theo vào trang web của bạn.

Giá trị của tiền tố chỉ nên sử dụng chữ cái, số và dấu gạch dưới, và phân biệt chữ hoa chữ thường.

 • $config['cookie']['path'] = '/';
Sử dụng giá trị mặc định của /, cookie do XenForo đặt sẽ có sẵn trong tất cả các khu vực trên trang web của bạn. Nếu bạn cần thay đổi điều này để các cookie XenForo chỉ có sẵn trong một phần cụ thể của trang web, hãy thay đổi giá trị để bao gồm đường dẫn thư mục đến khu vực chính xác của trang web, bắt đầu với vị trí gốc của trang web, /.

Giá trị mẫu
 • '/' Cookie XenForo có sẵn cho tất cả các khu vực trên trang web của bạn.
 • '/forum/' Cookie XenForo chỉ có thể được đọc bởi các trang nằm trong thư mục forum, tại 'http://example.com/forum', nơi example.com là địa chỉ trang web của bạn.
 • '/path/to/other/folder/' Cookie XenForo chỉ có thể được đọc bởi các trang nằm trong thư mục path/to/other/folder, Đặt vị trí tại http://example.com/path/to/other/folder[/I].
  • Cookie có thể không được đọc bởi các trang nằm trong các thư mục phía trên vị trí này, tức là:
  • http://example.com/path
   [*]http://example.com/path/to
   [*]http://example.com/path/to/other

Cảnh báo
Nếu bạn chỉ định đường dẫn cookie không cho phép cookie được đặt trong thư mục gốc XenForo, XenForo sẽ không thể đọc cookie được thiết lập và các hoạt động quan trọng như đăng nhập sẽ không thành công.

  • $config['cookie']['domain'] = '';
Tương tự như cài đặt đường dẫn cookie, điều này cho phép bạn chỉ định tên miền mà cookie của bạn có thể đọc được. Việc đặt giá trị này thành bất kỳ giá trị nào khác với giá trị mặc định, nhưng với đường dẫn cookie, bạn nên cẩn thận nếu thay đổi nó, vì nhập giá trị ngăn XenForo đọc cookie của riêng nó sẽ phá vỡ chức năng quan trọng, như khả năng đăng nhập.

Lý do để đặt giá trị này sẽ cho phép cookie được chia sẻ trên nhiều tên miền phụ, ví dụ: cài đặt .example.com sẽ cho phép cookie được truy cập trên tất cả các tên miền phụ của example.com, như là www.example.comother.example.com. Trong hầu hết các trường hợp, cài đặt này có thể được để lại với cài đặt mặc định.

Giá trị mẫu

  • '' chỉ cho phép đọc cookie trên tên miền đã thiết lập
  • '.example.com' cho phép đọc cookie trên example.com và bất kỳ tên miền phụ nào của chúng
  • 'subdomain.example.com' cho phép chỉ đọc cookie trên subdomain.example.com
Vị trí dữ liệu và tập lệnh
Nếu bạn muốn thay đổi vị trí mà XenForo lưu trữ dữ liệu và tập lệnh mà nó lưu giữ trong các tệp, chẳng hạn như avatar, tệp đính kèm và tệp javascript, bạn có thể làm như vậy bằng cách thay đổi các cài đặt này.


  • $config['externalDataPath'] = 'data';
  • $config['externalDataUrl'] = 'data';
  • $config['internalDataPath'] = 'internal_data';
  • $config['codeCachePath'] = '%s/code_cache';
  • $config['tempDataPath'] = '%s/temp';
  • $config['javaScriptUrl'] = 'js';
Path variables (Biến đường dẫn)
Trong mỗi trường hợp này, một tên biến kết thúc bằng Path (Đường dẫn) đề cập vào đường dẫn hệ thống tệp nội bộ trên máy chủ, liên quan đến thư mục trong đó XenForo được cài đặt. Đường dẫn tương đối bắt đầu từ thư mục cài đặt XenForo. Điều này có thể được đặt bên ngoài web root.

Nếu cài đặt XenForo của bạn tồn tại /users/yourname/htdocs/xenforo, thì các ví dụ sau cho thấy các giá trị khác nhau có liên quan như thế nào đến đường dẫn này:


  • data - /users/yourname/htdocs/xenforo/data
  • ../another-folder - /users/yourname/htdocs/another-folder
Các biến này cũng có thể sử dụng đường dẫn tuyệt đối từ máy chủ gốc, chẳng hạn như /users/yourname/htdocs/xenforo/data.

URL variables (Biến URL)
Các biến có tên kết thúc bằng Url đề cập một đường dẫn tương đối so với thư mục XenForo của bạn như được hiển thị từ web root của bạn. Các URL tương đối bắt đầu từ thư mục cài đặt XenForo của bạn. Nếu cài đặt XenForo của bạn nằm tại http://example.com/xenforo, các ví dụ sau cho thấy các giá trị khác nhau sẽ được đánh giá như thế nào:

Mã:
data - http://example.com/xenforo/data

../another-folder - http://example.com/another-folder

/a-root-folder - http://example.com/a-root-folder

/xenforo/my-folder - http://example.com/xenforo/my-folder
Có thể là URL đầy đủ, bao gồm tên miền, chẳng hạn như:

Mã:
http://example.com/xenforo/data
//example.com/xenforo/data
Cảnh báo
Các thư mục được chỉ định làm đường dẫn phải có thể ghi bởi máy chủ web (chmod 777) hoặc dữ liệu sẽ không thể được lưu trữ trong các vị trí này bởi XenForo.
Nếu bất kỳ đường dẫn và URL nào được đặt không chính xác, chức năng XenForo quan trọng sẽ bị hỏng. Chỉ thay đổi chúng nếu bạn biết chính xác mình đang làm gì.
externalDataPath
Điều này định nghĩa đường dẫn đến thư mục 'data', trong đó XenForo giữ các tệp được phân phối trực tiếp tới trình duyệt thông qua máy chủ web, chẳng hạn như hình ảnh avatar và hình thu nhỏ tệp đính kèm. Thư mục này phải nằm trong web root.

externalDataUrl
Xác định vị trí của thư mục 'data', trong đó XenForo giữ avatar và hình thu nhỏ đính kèm, như được hiển thị từ máy chủ web của bạn.

internalDataPath
Xác định đường dẫn đến thư mục 'internal_data', chứa các tệp không được phân phát trực tiếp cho các trình duyệt web, chẳng hạn như tệp đính kèm.

codeCachePath
Xác định vị trí của thư mục 'code_cache', lưu trữ các phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của các tệp PHP được sử dụng để tăng tốc độ thực thi của XenForo. Điều này thường nằm trong thư mục 'internal_data'.

tempDataPath
Xác định đường dẫn đến thư mục được sử dụng để lưu trữ các tệp tạm thời, chẳng hạn như tệp đính kèm vừa được tải lên và đang được xử lý trước khi được lưu trữ ở vị trí cuối cùng của chúng. Điều này thường nằm trong thư mục 'internal_data'.

javaScriptUrl
DXác định vị trí của thư mục 'js', trong đó XenForo hy vọng sẽ tìm thấy các tệp JavaScript cần thiết cho chức năng của nó, như một đường dẫn trên máy chủ web công cộng. Thư mục này phải nằm trong web root.

Bộ chuyển đổi cơ sở dữ liệu

  • $config['db']['adapterClass'] = 'XF\Db\Mysqli\Adapter';
Tên của class PHP được sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu bạn sử dụng máy chủ MySQL, có rất ít lý do để thay đổi cài đặt này.

Cài đặt bộ nhớ cache
Đối với các trang web XenForo lớn, có thể thuận lợi khi sử dụng cơ chế bộ nhớ cache để tăng tốc độ tạo trang.

Các cài đặt cho bộ nhớ đệm ẩn tất cả nằm trong phần $config['cache'], và được thảo luận chi tiết hơn trong phần Cache của hướng dẫn này.

Nếu bạn định cấu hình bộ nhớ cache, bạn có thể tắt bộ nhớ cache bất kỳ lúc nào bằng cách đặt giá trị của tùy chọn này thành false:


  • $config['cache']['enabled'] = false;
Cài đặt bộ nhớ cache

Thiết lập HTTP client
Các cài đặt này kiểm soát hành vi của XenForo HTTP client nội bộ, được sử dụng để tìm nạp tài nguyên từ internet, chẳng hạn như hình ảnh và trang web khi sử dụng Image and link proxy (Proxy hình ảnh và liên kết).


  • $config['http']['sslVerify'] = null;
  • $config['http']['proxy'] default null
Thiết lập sslVerify sẽ buộc hệ thống xác minh chứng chỉ SSL của bất kỳ trang web nào mà nó truy cập bằng SSL/HTTPS khi yêu cầu tài nguyên. Đặt giá trị này thành true có thể có lợi trong một số trường hợp, nhưng có một số cách xác minh chứng chỉ SSL có thể không thành công, dẫn đến việc không thể tìm nạp tài nguyên được yêu cầu. Nếu nghi ngờ, hãy để cài đặt này một mình.

Nếu bạn muốn XenForo HTTP client nội bộ thực hiện các yêu cầu của nó thông qua proxy, hãy nhập địa chỉ của máy chủ proxy trong thiết lập proxy.

Các biến khác

  • $config['globalSalt'] = '[%GLOBAL_SALT%]';
Biến này xác định một giá trị bí mật được sử dụng để salt giá trị của nhiều bộ nhớ cache, cookie và dữ liệu khác nhằm mục đích ngăn chặn dữ liệu bị đánh cắp hoặc giả mạo bởi các tác nhân độc hại. Không bao giờ tiết lộ giá trị global salt cho bất kỳ ai vì điều này sẽ làm tổn hại đến tính bảo mật của cài đặt XenForo.

Thông thường, XenForo sẽ tạo ra global salt an toàn của riêng mình và bạn sẽ chỉ cần thay đổi nó nếu bạn muốn xác định.


  • $config['checkVersion'] = true;
Nếu được bật, hệ thống sẽ kiểm tra số phiên bản được lưu trữ trong các tập lệnh PHP XenForo khớp với số phiên bản được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu XenForo của bạn và sẽ ngăn truy cập vào diễn đàn theo các khách truy cập thường xuyên nếu các con số không khớp, như trường hợp khi bạn vừa tải lên các tệp sẵn sàng để chạy nâng cấp, nhưng chưa thực sự chạy quá trình nâng cấp.


  • $config['passwordIterations'] = 10;
Định cấu hình sức mạnh của hệ thống lưu trữ mật khẩu dựa trên bcrypt. Số cao hơn an toàn hơn nhưng mỗi lần tăng giá trị của cài đặt này sẽ tăng gấp đôi lượng thời gian cần thiết để tạo hoặc xác thực mật khẩu, dẫn đến việc sử dụng máy chủ cao hơn.


  • $config['maxImageResizePixelCount'] = 20000000;
Kích thước tối đa của một hình ảnh (trong tổng số điểm ảnh) mà XenForo sẽ cố gắng thay đổi kích thước. Hình ảnh lớn hơn sẽ không được thay đổi kích thước và do đó có thể bị từ chối. Điều này được tính bằng cách sử dụng width × height.


  • $config['adminLogLength'] = 60;
Số ngày để lưu nhật ký của tất cả hoạt động của Administrator trong admin control panel. Sau khi số ngày này đã trôi qua kể từ khi một hành động được ghi lại, nó sẽ bị lược bớt khỏi cơ sở dữ liệu.


  • $config['chmodWritableValue'] = 0;
Nếu giá trị này khác 0, tất cả các tệp được tạo bởi XenForo sẽ được tự động chmodd thành giá trị này. Các thư mục cũng sẽ được chuyển thành giá trị này, mặc dù chúng cũng sẽ luôn luôn là user-, group-, và world-executable. Trong hầu hết các trường hợp, XenForo sẽ tự động xác định giá trị chmod chính xác.


  • $config['proxyUrlFormat'] = 'proxy.php?{type}={url}&hash={hash}';
Xác định định dạng cho các liên kết bằng cách sử dụng Image and link proxy (Proxy hình ảnh và liên kết).

Định dạng phải bao gồm các token {type}, {url} và {hash}, và phải nhắm mục tiêu proxy.php trừ khi bạn có một script hoặc hệ thống thay thế để xử lý các yêu cầu proxy.


  • $config[jobMaxRunTime'] = 8;
Định cấu hình lượng thời gian tính bằng giây mà các công việc xử lý sẽ được phép chạy trước khi chúng bị tạm ngưng để xử lý thêm trên một lượt di chuyển khác, nếu có thể.


  • $config['fsAdapters'] = [];
Xác định danh sách các adapter hệ thống tập tin có sẵn cho hệ thống để sử dụng. Đây là tính năng người dùng nâng cao sẽ được ghi chép đầy đủ vào một ngày sau đó.

Debug mode (Chế độ gỡ lỗi)
Debug mode (Chế độ gỡ lỗi) là một trạng thái đặc biệt trong đó XenForo sẽ chạy cho mục đích gỡ lỗi hoặc phát triển.


  • $config['debug'] = false;
Đặt điều này thành true là cần thiết cho một số chức năng nhất định để hoạt động, bao gồm chế độ Designer và cế độ Developer.

Cảnh báo
Không bao giờ, không bao giờ kích hoạt chế độ gỡ lỗi trên một trang web sản xuất trực tiếp tiếp xúc với Internet.
Không chỉ thực thi và tạo trang chạy chậm hơn đáng kể so với chế độ gỡ lỗi bị vô hiệu hóa, những thông tin quan trọng như trạng thái truy vấn SQL nội bộ có thể được tiết lộ cho người dùng truy cập. Chỉ kích hoạt chế độ gỡ lỗi nếu bạn đang làm việc trên một cài đặt XenForo riêng được bảo vệ khỏi bất kỳ khách truy cập tiềm ẩn độc hại nào.
Designer mode (Chế độ Designer)
Designer mode (Chế độ Designer) là một tính năng nâng cao cho các nhà thiết kế style XenForo, cho phép các template được chỉnh sửa trực tiếp trong hệ thống tệp, thay vì sử dụng trình chỉnh sửa template trong admin control panel.


  • $config['designer']['enabled'] = false;
  • $config['designer']['basePath'] = 'src' . \DIRECTORY_SEPARATOR . 'styles';
Kích hoạt bật và tắt chế độ designer và giá trị basePath kiểm soát vị trí mà XenForo mong muốn tìm các tệp template, v.v mà nhà thiết kế đang làm việc.

Một cuộc thảo luận rộng hơn về Designer mode (Chế độ Designer) có thể được tìm thấy trong Tài liệu dành cho nhà phát triển XenForo 2

Development mode (Chế độ Development)
Developer mode là một tính năng nâng cao khác, lần này cho các nhà phát triển add-on XenForo.


  • $config['development']['enabled'] = false;
  • $config['development']['defaultAddOn'] = '';
Kích hoạt bật và tắt chế độ developer. Thiết lập defaultAddOn cho phép bạn chỉ định ID của add-on, sau đó sẽ tự động đặt thiết lập Add on cho tài liệu mới được tạo trong admin control panel cho add-on mà bạn chỉ định.


  • $config['development']['skipAddOns] = null;
Để sử dụng cài đặt này, hãy đặt giá trị thành một mảng ID add-on, chẳng hạn như ['addOn1', 'addOn2']. Bất kỳ add-on nào được chỉ định trong mảng skipAddOns sẽ bị bỏ qua khi nói đến các công cụ phát triển đang chạy như nhập và xuất dữ liệu chính.


  • $config['development']['throwJobErrors'] = null;
Nếu tùy chọn này được đặt thành true, bất kỳ lỗi nào thường bị chặn khi chạy các công cụ phát triển như chạy tập lệnh xây dựng add-on, sẽ được vứt đi và hiển thị, làm gián đoạn quá trình công việc. Điều này có thể hữu ích khi gỡ lỗi các vấn đề với đầu ra của các công việc phát triển.


  • $config['development']['fullJs'] = false;
Kiểm soát xem hệ thống có nên chạy bằng cách sử dụng tiêu chuẩn minified và thư viện javascript rolled-up hay không, như trong cấu hình XenForo mặc định, hoặc nếu nó thay vào đó nên sử dụng các tệp javascript đầy đủ.

Đặt giá trị thành true sẽ khiến XenForo yêu cầu các tệp javascript đầy đủ. Chức năng kết quả sẽ giống nhau, nhưng các tệp đầy đủ, chưa được sửa đổi sẽ dễ dàng hơn để duyệt qua khi gỡ lỗi bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp khi phát triển các add-on của mình.

Việc sử dụng tệp javascript đầy đủ sẽ làm cho trang web của bạn tạo nhiều yêu cầu HTTP hơn và tiêu thụ nhiều băng thông hơn, điều này sẽ mang lại trải nghiệm chậm hơn cho người dùng truy cập của bạn, vì vậy chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng fullJs trên các trang web sản xuất trực tiếp.

Lời giải thích đầy đủ về Developer mode có sẵn trong Tài liệu dành cho nhà phát triển XenForo 2.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Hỗ trợ Emoji[/H3]
XenForo 2 hỗ trợ văn bản unicode đầy đủ, có nghĩa là emoji có thể được sử dụng ở hầu hết các địa điểm mà người dùng có thể nhập văn bản.

Hỗ trợ unicode đầy đủ yêu cầu máy chủ của bạn đang chạy phiên bản MySQL 5.5 trở lên và các bảng cơ sở dữ liệu của bạn cần phải sử dụng một collation gọi là UTF8mb4. Nếu bảng cơ sở dữ liệu của bạn không ở định dạng này, chúng sẽ cần được chuyển đổi trước khi diễn đàn của bạn hỗ trợ emoji.

Cài đặt mới
Nếu bạn đang cài đặt một XenForo hoàn toàn mới, thay vì nâng cấp từ phiên bản hiện tại, bạn có thể bao gồm hỗ trợ emoji ngay từ đầu. Trình cài đặt sẽ tự động thêm dòng cần thiết vào tệp src/config.php, nếu bạn cho phép hệ thống cài đặt xây dựng tệp config cho bạn.

Nếu bạn muốn xây dựng tệp config của mình theo cách thủ công, chỉ cần thêm dòng sau vào cuối tệp bằng trình soạn thảo văn bản trước khi bạn chạy tập lệnh cài đặt:

$config['fullUnicode'] = true;

Nâng cấp các cài đặt hiện có
Nếu bạn đang làm việc với một cơ sở dữ liệu đã chứa nội dung XenForo, bạn sẽ cần phải chuyển đổi bảng của bạn trước khi bạn có thể bật hỗ trợ emoji.

Một script được cung cấp với XenForo để thực hiện chuyển đổi này cho bạn, mà cần phải được chạy trên một dòng lệnh. Nếu bạn có khả năng đăng nhập vào máy chủ của mình thông qua SSH hoặc một số dạng truy cập từ xa khác, bạn có thể tự chạy lệnh, nếu không bạn có thể cần phải yêu cầu máy chủ của mình chạy tập lệnh cho bạn - hướng chúng đến tài liệu này để được hướng dẫn.

Chạy tập lệnh chuyển đổi
Đăng nhập vào máy chủ của bạn bằng SSH hoặc mở command prompt qua Remote Desktop nếu bạn đang sử dụng Windows server.

Khi bạn có một dòng lệnh có sẵn, hãy thay đổi thư mục làm việc hiện tại của bạn thành thư mục XenForo của bạn. Bạn sẽ biết rằng bạn đang ở trong thư mục chính xác, vì nó sẽ chứa một script được gọi là cmd.php.

Bây giờ bạn có thể chạy lệnh sau:

php cmd.php xf:convert-utf8mb4

Lệnh này có thể hoàn thành rất nhanh cho một cơ sở dữ liệu nhỏ, hoặc có thể mất một thời gian khá lâu cho một cơ sở dữ liệu với rất nhiều nội dung. Hãy kiên nhẫn và script sẽ hoàn thành.

Không có thiệt hại nào được thực hiện bằng cách chạy script nhiều lần - nếu script tìm thấy một bảng cơ sở dữ liệu đã sử dụng UTF8mb4, nó sẽ không cố chuyển đổi nó nữa.

Sau khi chạy tập lệnh
Khi script đã hoàn thành công việc của nó, hãy mở tệp src/config.php trong trình chỉnh sửa văn bản và thêm dòng sau vào cuối tệp:

$config['fullUnicode'] = true;

Diễn đàn của bạn giờ đây sẽ hỗ trợ đầy đủ emoji trong nội dung do người dùng tạo.

Chú thích
Emoji không nên nhầm lẫn với Smilie, mặc dù chúng phục vụ một mục đích tương tự. Emoji được nhập trực tiếp từ layout emoji keyboard, trong khi smilie được nhập là chuỗi ký tự được chuyển đổi thành hình ảnh biểu tượng khi văn bản được xử lý bởi XenForo.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]Hỗ trợ Cache[/H3]
Đối với các cài đặt XenForo lớn, có thể thuận lợi để xác định cache để tiết kiệm thời gian xử lý và truy vấn cơ sở dữ liệu.

XenForo có khả năng lưu trữ và truy xuất dữ liệu khác nhau từ bộ nhớ cache, có thể được cấu hình trong tệp src/config.php.

Nhà cung cấp được hỗ trợ
XenForo có một số nhà cung cấp bộ nhớ cache phổ biến bao gồm:

 • APC
 • File system cache
 • Memcached
 • Redis
 • WinCache
 • XCache
 • ... và nhiều hơn nữa!
Nhiều nhà cung cấp bộ nhớ cache sẽ yêu cầu phần mềm được cài đặt rõ ràng trên máy chủ của bạn. Bạn có thể muốn hỏi về máy chủ của bạn về tùy chọn nào có sẵn.

Hãy xem cách cấu hình một số nhà cung cấp bộ nhớ cache này. Tất cả cấu hình được thực hiện trong src/config.php

APC
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'ApcCache';

Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.

File system cache
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Filesystem';
$config['cache']['config'] = [
'directory' => '/path/to/your/cache/directory'
];

Chú thích
Đảm bảo rằng thư mục tồn tại, có thể ghi bởi người dùng máy chủ web và không thể truy cập công khai!
Memcached
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Memcached';
$config['cache']['config'] = [
'server' => '127.0.0.1'
];

Nó cũng có thể cấu hình một loạt các máy chủ, nếu cần thiết.

Redis
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'Redis';
$config['cache']['config'] = [
'host' => '127.0.0.1',
'password' => 'password'
];

Redis có một số tùy chọn cấu hình bổ sung. Danh sách sau đây sẽ trình bày các giá trị mặc định của tất cả các mục cấu hình được hỗ trợ có sẵn:

'host' => '',
'port' => 6379,
'timeout' => 0.0,
'password' => '',
'database' => 0,
'persistent' => false,
'persistent_id' => ''

WinCache
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'WinCache';

Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.

XCache
$config['cache']['enabled'] = true;
$config['cache']['provider'] = 'XCache';

Nhà cung cấp này không có tùy chọn cấu hình bổ sung.

Session caching (Phiên bộ nhớ đệm)
Ngoài các bộ đệm dữ liệu khác nhau, nó cũng có thể cache các phiên người dùng XenForo. Để lưu vào bộ nhớ cache, hãy thêm các mục sau vào src/config.php:

$config['cache']['sessions'] = true;

Chú thích
Bộ nhớ cache của bạn phải có đủ dung lượng để giữ phiên hoặc người dùng có thể không đăng nhập được. Chúng tôi không khuyên bạn nên viết phiên vào bộ nhớ cache nếu bạn đang sử dụng APC làm nhà cung cấp bộ nhớ cache của mình.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]XenForo Media Gallery[/H3]
XenForo Media Gallery là một add-on cho phép bạn và người dùng của bạn tạo các thư viện hình ảnh, video và âm thanh trong diễn đàn của bạn, được sắp xếp thành các chuyên mục do Administrator xác định hoặc các album do người dùng tạo. Nó có thể trực tiếp mua từ XenForo.com.

Cài đặt, nâng cấp & gỡ cài đặt
Media Gallery theo hệ thống đóng gói và phương pháp đóng gói XenForo tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ cho các hành động này trong phần add-on.

Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập Media Gallery qua phần Media trong front end và admin control panel.

Media categories (Chuyên mục Media)
Media sẽ được đặt vào các chuyên mục riêng lẻ được sắp xếp thành một cây. Về vấn đề này, chúng rất giống với node tree.

Chuyên mục có thể là một trong ba loại:

 1. Container only: các chuyên mục này sẽ không chứa media hoặc album, thay vào đó sẽ phân phối để sắp xếp các sub-categories.
 2. Albums only: trong các chuyên mục này, người dùng sẽ tạo các album có thể chứa một hoặc nhiều item media. Khi chuyên mục được xem, sẽ có một mục nhập cho mỗi album.
 3. Media items only: media sẽ được thêm trực tiếp vào các chuyên mục này và không được sắp xếp thành album. Mỗi item media sẽ được hiển thị trực tiếp khi xem category.
Nếu người dùng của bạn có khả năng tải lên một số hình ảnh có liên quan (chẳng hạn như từ một sự kiện), bạn có thể sẽ muốn sử dụng các chuyên mục album. Lưu ý rằng loại chuyên mục không thể thay đổi trừ khi đó là chuyên mục trống.

Media fields (Trường Media)
Trường media tùy chỉnh cho phép bạn xác định các trường có cấu trúc bổ sung để người dùng điền vào khi tạo chủ đề. Chúng tương tự như custom thread fields (trường chủ đề tùy chỉnh).

Media fields (Trường Media) có thể được hiển thị ở một trong nhiều vị trí:

 1. Below media item: điều này sẽ được hiển thị bên dưới media, với tiêu đề và thông tin tác giả.
 2. Bottom of media info block: trong sidebar đối diện với các bình luận, trong block thông tin media.
 3. Extra info block: trong sidebar đối diện với các bình luận, trong block Extra information mới.
 4. New sidebar block: trong block sidebar của riêng nó, sử dụng tên của trường tùy chỉnh làm header.
Permissions (Quyền)
Media Gallery thêm một số quyền mới. Khi được cài đặt, mặc định được chọn dựa trên các quyền hiện có. Tuy nhiên, bạn nên xác nhận rằng các quyền đó đáp ứng nhu cầu của bạn và Moderator của bạn có quyền bạn muốn.

Options (Tùy chọn)
Các tùy chọn Media Gallery có thể được tìm thấy trong nhóm tùy chọn XenForo media gallery.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]XenForo Resource Manager[/H3]
XenForo Resource Manager là một add-on cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp và hướng dẫn hoặc nội dung giống như bài viết khác dọc theo diễn đàn bình thường của bạn. Mục đích là cho phép nội dung như các tệp được liệt kê với trọng tâm là nội dung ban đầu thay vì thảo luận xung quanh nội dung đó. Nó có thể mua trực tiếp từ XenForo.com.

Cài đặt, nâng cấp & gỡ cài đặt
Resource Manager theo hệ thống đóng gói và phương pháp đóng gói XenForo tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ cho các hành động này trong phần add-on.

Sau khi cài đặt, bạn có thể truy cập Resource Manager thông qua phần Resources trong front end và admin control panel.

Resource categories (Chuyên mục Resource)
Resources sẽ được đặt vào các chuyên mục riêng lẻ được sắp xếp thành một cây. Về vấn đề này, chúng rất giống với node tree.

Mỗi chuyên mục có thể kiểm soát các loại tài nguyên được thêm vào chuyên mục đó thông qua tùy chọn Allowed resource types. Nếu một chuyên mục có bất kỳ chuyên mục con nào, tài nguyên của chúng sẽ được liệt kê khi xem chuyên mục gốc. Để tạo chuyên mục chỉ được sử dụng để tổ chức các chuyên mục khác, hãy bỏ chọn tất cả Allowed resource types từ nó.

Bất cứ khi nào một tài nguyên được đăng vào một chuyên mục, một chủ đề có thể tự động được tạo ra trong một diễn đàn được chỉ định. Điều này cho phép thảo luận riêng cho từng tài nguyên. Nếu tùy chọn Automatically create thread in forum được cấu hình, tài nguyên sẽ liên kết đến chủ đề thảo luận và chủ đề thảo luận sẽ liên kết ngược với tài nguyên có liên quan. Nếu giá trị này thay đổi, giá trị này sẽ không áp dụng cho bất kỳ tài nguyên hiện có nào.

Resource prefixes (Tiền tố Resource)
Chức năng tiền tố Resource giống hệt với tiền tố chủ đề. Điều này có thể được sử dụng để cho phép tổ chức bổ sung mà không cần tạo thêm chuyên mục. Thêm chi tiết có sẵn trong phần thread prefixes.

Resource fields (Trường Resource)
Trường tài nguyên tùy chỉnh cho phép bạn xác định các trường có cấu trúc bổ sung để người dùng điền vào khi tạo chủ đề. Chúng tương tự như custom thread fields (trường chủ đề tùy chỉnh).

Resource fields (Trường Resource) có thể được hiển thị ở một trong nhiều vị trí:

 1. Above resource description: trực tiếp trước mô tả tài nguyên.
 2. Below resource description: ngay sau mô tả tài nguyên.
 3. Extra information tab: trên một tab riêng biệt có tên Extra. Tất cả các trường được đặt thành giá trị này sẽ được hiển thị trên tab này.
 4. Own tab: trên tab riêng của nó, được đặt tên theo tên trường. Điều này hữu ích nếu bạn có trường tùy chỉnh nơi người dùng có khả năng nhập nhiều nội dung (chẳng hạn như trong FAQ).
Permissions (Quyền)
Resource Manager thêm một số quyền mới. Khi được cài đặt, mặc định được chọn dựa trên các quyền hiện có. Tuy nhiên, bạn nên xác nhận rằng các quyền đó đáp ứng nhu cầu của bạn và Moderator của bạn có quyền bạn muốn.

Options (Tùy chọn)
Các tùy chọn Resource Manager có thể được tìm thấy trong nhóm tùy chọn XenForo resource manager.
 

HungTQ

Binh nhất
Quản Trị Viên
Bài viết
163
Cảm xúc
11
[H3]XenForo Enhanced Search[/H3]
XenForo Enhanced Search là một add-on thay thế cho hệ thống tìm kiếm tích hợp vào XenForo và được xây dựng để tận dụng Elasticsearch cung cấp hệ thống tìm kiếm hoạt động tốt hơn và linh hoạt hơn cho XenForo. Nó có thể mua trực tiếp từ XenForo.com.

Chú thích
XenForo Enhanced Search yêu cầu Elasticsearch 2.0 hoặc mới hơn. Hầu hết các shared hosting sẽ không có cài đặt này và do đó XenForo Enhanced Search sẽ không thể sử dụng được. Vui lòng kiểm tra với máy chủ của bạn nếu bạn không chắc chắn.
Cài đặt, nâng cấp & gỡ cài đặt
Enhanced Search theo hệ thống đóng gói và phương pháp đóng gói XenForo tiêu chuẩn. Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn đầy đủ cho các hành động này trong phần add-on.

Configuration (Cấu hình)
Sau khi cài đặt, XenForo Enhanced Search được định cấu hình thông qua Setup > Enhanced Search trong admin control panel.

Ban đầu, bạn sẽ cần phải nhập các chi tiết của máy chủ Elasticsearch của bạn. Khi bạn đã nhập chi tiết Elasticsearch, bạn sẽ có thể định cấu hình các phần tử về index của mình:

 • Stop words: Stop words cho phép bạn kiểm soát xem có bất kỳ từ nào không được đưa vào index hay không. Điều này có thể làm giảm kích thước của index.
 • Word stemming: nếu được bật, điều này có thể cải thiện kết quả bằng cách xem xét các dạng khác nhau của từ gốc giống hệt nhau. Ví dụ: tìm kiếm "tests" cũng sẽ phù hợp "test", "testing" và "tested".
 • Accent removal and character simplification: nếu được bật, dấu trọng âm và các ký tự khác sẽ được đơn giản hóa trước khi index. Điều này có thể cải thiện kết quả bằng cách cho phép bạn kết hợp một từ (chẳng hạn như esta/está), bất kể bài đăng hoặc tìm kiếm có bao gồm dấu.
Chú thích
Khi index đã được tạo, bạn phải xây dựng lại search index trong control panel cho tất cả các tài liệu hiện có được tìm thấy. Nếu bạn thay đổi cấu hình index sau này, bạn sẽ cần phải xây dựng lại search index.
 
Phòng chát
 1. Chưa có nội dung nào, hãy là người đầu tiên !
Top