[Xen-Soluce] Like or Reply to Download Resources 2.1.0 Fix 2

Giá Bán
0₫
Tình Trạng
 1. Có Sẵn
Phiên bản
2.1.0 Fix 2
Cập nhật
2/4/20
Phân loại
 1. Miễn phí
Yêu cầu
 1. XF 2.1
 2. PHP 5.6
Suport
Tiện ích bổ sung [Xen-Soluce] Like or Reply to Download Resources 2.1.0 Fix 2 này yêu cầu các thành viên của bạn thích hoặc trả lời các cuộc thảo luận trước khi họ có thể tải xuống tài nguyên.
Tóm tắt tính năng :
 • Tùy chọn:
  • Kích hoạt
  • Chọn loại hạn chế:
   • Trả lời và thích
   • Chỉ trả lời
   • Chỉ thích
  • Loại phản ứng:
   • Tất cả các phản ứng ủy quyền
   • Đó là những phản ứng có điểm tích cực
   • Chọn các phản ứng dự kiến
  • Trả lời và thích:
   • Loại trừ danh mục
   • Loại trừ nhóm người dùng
  • Chỉ trả lời:
   • Loại trừ danh mục
   • Loại trừ nhóm người dùng
  • Chỉ thích:
   • Loại trừ danh mục
   • Loại trừ nhóm người dùng
 • Quyền:
  • Người dùng: Có thể chỉnh sửa các tham số thích trả lời
Xây dựng thương hiệu :
 • Tiện ích này không bao gồm thương hiệu.

Cài đặt :
 • Tải về và giải nén nó.
 • Sao chép thư mục src / addons / XenSoluce / LikeReplyDoadRM vào máy chủ của bạn.
 • Từ AdminCP cài đặt tiện ích bổ sung.
[H3]Tải về [Xen-Soluce] Like or Reply to Download Resources[/H3]
 
Phòng chát
 1. Chưa có nội dung nào, hãy là người đầu tiên !
Top